จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sales-Admin-Officer

1-20 จาก 4489 ผลการ

GRAND SPORT GROUP CO., LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับงานขาย- ติดต่อประสานงานขายทั้งภายในและภายนอก- เปิดบิลขาย รับออเดอร...
15 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานและจัดเก็บเงินสดย่อยสำนักงานตลอดจนรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบขององค์กร เพื...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิกม่าแลงเจอรี่ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่  -  กรุงเทพมหานคร
 ...orders.• Follow up for all sales transactions.• Checking pr...  ...llent command of Microsoft Office skills.▪ Dynamic, energeti... 
7 วันที่ผ่านมา
Southeast Side Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน (ขาด ลา มาสาย) และบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน- คำนวณค่าจ้าง และรายไ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของพนักงานดูแลสำนักงานและจัดการจองโรงแรมและการจองรถรวมทั้งพนักงานขับร...
7 วันที่ผ่านมา
Payall Group Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก - สรรหาพนักงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามคำร้องขอ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่- ดูแลจั...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ในการประสานงานด้านการเคลมเงิน Fund ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านการตลาด- ทำการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์- เขียนข้อมูลการตลาดออนไลน์ เพิ่มเพื่อนเพจของบริษัท- อั...
15 วันที่ผ่านมา
Big One Products Co Ltd - Silom Office  -  เมืองสมุทรสาคร
- รายละเอียด : Admin Officer - ดูแลงานเอกสารต่างๆ, ดูแลและบริการงานในออฟฟิศ เช่น ติดต่อกับเจ้าของตึก stationery และอื่... 
17 วันที่ผ่านมา
Marriott International  -  กรุงเทพมหานคร
Description With more than 330 managed locations in more than 20 countries Courtyard by Marriott offers a refreshing...
9 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเอกสารต่างๆจากพนักงาน- คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน- ประสานงานกับพนักงานในเรื่องต่างๆ- ประสาน...
1 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานและจัดเก็บเงินสดย่อยสำนักงานตลอดจนรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบขององค์กร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหาบุคลากร2.คิดค่าแรงและโอทีพนักงาน3.ดูแลสวัสดิการของพนักงาน4.ทำรายงานประกันสังคม/กองทุนทดแทน/ภ...
16 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Group กลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านค...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมาร์ท โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำเงินเดือนพนักงาน-ยื่นประกันสังคม-ยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคล-เปิดรับสมัครพนักงาน-ยื่นวีซ่าและใบอนุญา...
24 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการรับ Order จากลูกค้าในกลุ่มของ System และ IT Security Product ดูแลงานด้านธุรการการขายของ...
3 วันที่ผ่านมา
transcosmos (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ HR & GA – HR & GA OfficerJob Purpose/Goal:Achieves staffing objectives by recruiting and evaluating...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
ส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายขาย เอกสารต่างๆ การขึ้น - ลงโฆษณาบนหน้าเว็บ ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เง...
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Valitech Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ... diploma in any field ~2 Year  Experience  For  Sales  Admin ~ Female ~ not over  28 years ~ Good looking and h... 
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา