จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sale-&-Marketing-Manager-Assist

1-20 จาก 15804 ผลการ

S.I.P. Siam Inter Pacific Co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทส2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก3.มีหน้าที่แก้ไขปัญหาต่างๆ...
7 วันที่ผ่านมา
Lighting and Equipment Public Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของผู้จัดการอาวุโสตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบริหารจัดการทีมขายได้อย่างมีป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอสเทอร์สปริง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรับผิดชอบ JOB SUMMARY a. Marketing & PlanningWork closely with the key management team (Sales, Education, and Operation... 
1 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...roduct straegy (pre-con)-Market analysis (pre-feasibilit...  ...media (online - offline)-Manage sales & marketing team to meet... 
12 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและวางแผนธุรกิจประกันภัย ดูแลทีมขายประกันทางโทรศัพท์ ทีมขาย Corporate ติดต่อประสานงานกับบริษั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...campaigns for Social Media and Email Marketing.2.Conduct market research to effectively identify areas that offer possib... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดกระบวนการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อหาข้อมูลเพื่อนำมาวาแผนและออกแบบกลยุทธ์- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คีย์เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ld Bachelor's Degree in BA Marketing or related field Experience in Sale & Marketing Manager 5 years in business gems a... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี แอนด์ ดี อินน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและบริหารระบบการจองห้องพักออนไลน์ในแผนก เปิด - ปิด การจองห้องพัก2. วางแผนและควบคุมการจองห้อง...
1 วันที่ผ่านมา
มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์สภาพแข่งขันทางการขาย เพื่อกำหนดทิศทางการขายและเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายขอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จำกัด  -  จังหวัดราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ การดูแลพิพิธภัณฑ์อุทยาน สถานที่ท่องเที่ยว การจัดอีเว้นท์ กิจกรรมส่งเสิรมการขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขายห้องพักโรงแรม, กลุ่มลูกค้าประชุมสัมมนา - ขายแพ็กเกจล่องเรือยอช์ทปฏิบัติงานประจำที่: โรงแรมโอเช...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานด้านการขายให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทสามารถวางแผนงานขายบ้านและคอนโด ให้เป็นไปตา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้ากันสาดของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละผลิตภ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนเนอรี่ ลีฟวิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค้าคอยคิดโปรโมชั่นใหม่ๆ ตามสถานการณ์รับผิดชอบงานในส่วนของ Sale และ Marketing งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย1. สรุปผลการขายใ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... and well-known with confidence in order to increase the market share in cosmetics market3.Effectively manage provided M... 
12 วันที่ผ่านมา
Bangkok Weaving Mills Group  -  กรุงเทพมหานคร
 ...คุณสมบัติเพิ่มเติม : ASSISTANT MARKETING MANAGER – BEDDING DIVISION ...  ...xtiles industry or in sales of textiles or indust... 
28 วันที่ผ่านมา
Electronics Extreme Limited  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...goals Collect partner and market responses • Help define p...  ...ng campaign launching and managing the commercial negotiatio... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอกมหากิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการพี้นที่เช่าประจำศูนย์การค้า และพัฒนากระบวนการช่องทางในการขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าร...
6 วันที่ผ่านมา