จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Recruitment-Executive

1-20 จาก 5208 ผลการ

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Descriptions : Researches and screens qualified candidates to fill vacancies within the agreed ...
1 วันที่ผ่านมา
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน- วางแผนและดูแลจัดการเรื่องอัตรากำลังคนที่ว่างของแต่ละหน่วยงาน- ดำเนินการสรรหา และค...
8 วันที่ผ่านมา
Hitachi Consulting (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nage the full life cycle Recruiting process including job po...  ...rd resumes and providing executive summaries.- Search for q... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรทั้งระบบ2. รับผิดชอบงานจัดฝึกอบรม3. รับผิดชอบงานกิจกรรมสัมมนา และ...
4 วันที่ผ่านมา
Chanwanich Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ IT Recruiter is a member of the HR Solut...  ...elop sourcing strategy to execute on business needs- Good c... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 2. ช่วยผู้บังคับบัญชาวางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู...
4 วันที่ผ่านมา
Wine Connection Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Coordinate with Advertisement website2. Searching for applications from any source3. Select CV an...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการสรรหาพนักงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย- ประกาศรับสมัครงาน , ค้นหาใบสมัคร และพัฒนาช่องทางใ...
1 วันที่ผ่านมา
Lanna Softworks Co.,Ltd.  -  จังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Oversee all aspects of recruiting and placement for internal permanent employee and intern recrui... 
13 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่อสารกับผู้สมัครงานได้เป็นอย่างดี- มีประสบการณ์ในสายงาน Recruit 1ปีขึ้นไป- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน- สามาร... 
1 วันที่ผ่านมา
360 Quality Management Co.,Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...n data and preparemonthly report on training programs.Recruitment- Recruitment process (post ad, screen, interview and ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ด้านสรรหาบุคคล-ด้านจัดฝึกอบรม-Supportงานต่างๆของแผนก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35 ...
4 วันที่ผ่านมา
KDN Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น- บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน และจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานใหม่...
1 วันที่ผ่านมา
Energy Absolute Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Manage recruitment and selection process2. Work closely with line manager to customize job resp... 
4 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
 ...licant and the client to know about the status of the recruitment activity from start to finish. คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงานให้ทุกแผนกติดตามผลการทำงานของพนักงาน ทำ KPIอบรมและพัฒนาทักษะพนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงลุก- หาแหล่งในการสรรหาบุคลากรที่เข้า...
5 วันที่ผ่านมา
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน สรรหา คัดเลือกตลอดจนดูแลอัตรากำลังคน ตามที่ได้รับมอบหมาย- รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรในแผนก...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจหลักสูตรฝึกอบรม,จัดทำแผนฝึกอบรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมปฐมนิเทศติดต่อวิทยากรและดูแลหลักสูตรการฝ...
5 วันที่ผ่านมา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและจัดทำแผนการประกาศ / โฆษณาประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆให้ตรงตามความต้องการของ...
23 วันที่ผ่านมา