จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Quality-Control-Supervisor

1-20 จาก 7649 ผลการ

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำ Standard เพิ่มเติม และ การ Update ข้อมูลคุณภาพไว้สำหรับอ้างอิงในการตรวจส...
6 วันที่ผ่านมา
YAMAMURA CONSTRUCTION CO.,LTD.  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพงานที่ผลิต, ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม เกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ,งานติดตั...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหาร และควบคุม/ตรวจสอบการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะชนิดผง / น้ำสำหรับสัตว์ภายใ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำ Standard เพิ่มเติม และ การ Update ข้อมูลคุณภาพไว้สำหรับอ้างอิงในการตรวจสอบ 2.สรุปผลการปฏิบัต...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแผนกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัต...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดลำพูน
1. เพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้า 2. เพื่อรับประกันปัจจัยที่เข้าสู่กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ 4M 3. เพื่อลด และป้องกันความ...
1 วันที่ผ่านมา
Mono Technology Public Co.,Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับสินค้าในการสั่งซื้อ, จัดทำรายการรับสินค้าประจำวันและประจำเดือน- ดูแลการเบิกเครื่องใช้สำนัก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบรับผิดชอบระบบประกันคุณภาพต่างๆ-รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามผล การแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการในระบบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วางแผนและควบคุมภาพสินค้าและการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด - บริหารงานและจัดการกำลังคน ...
4 วันที่ผ่านมา
ET Consulting Co., Ltd.  -  ปทุมธานี
Our client. is a high quality food manufacturer. This ...  ...conforming products. • Controlling the quality systems of t... 
4 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibility• Control quality of service (SLA)• Analyze incident issues, investigate a root caus... 
5 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
เนื้อหางาน Responsible of Quality control, TMBP Problem,Certificate system Prepare the follow up document for... 
2 เดือนที่แล้ว
Regional Container Lines Public Company  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Perform and lead all aspects of verification, including but not limited to User Acceptance testin...
20 วันที่ผ่านมา
Michael Page  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ple, purchasing order and Quality Assurance Protocol Sea...  ...in quality and production control Good understanding on ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา • ประเมินบันทึกการผลิตของผลิตภัณฑ์ยา • รับรอ...
6 วันที่ผ่านมา
Standard Manufacturing Co.,Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลควบคุมระบบงาน ISOดูแลเอกสารระบบงานคุณภาพดูแลและพัฒนาระบบงานคุณภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อาย...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโพลีแซค จำกัด  -  หนองแขม, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 30 - 40 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
1 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองระยอง 75000 - 95000 บาท
 ...าน - Responsible for all quality related functions in both...  ...ous experience in Quality Control (Q.C.) functions at senio... 
11 วันที่ผ่านมา
Black & Veatch  -  กรุงเทพมหานคร
 ...maintain the Consortium’s quality assurance plan to provide...  ...th a principle process to control the execution of the proj... 
4 วันที่ผ่านมา
จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหางาน 1. Control quality of products communicating with their engineers, customers and suppliers.2. Other tasks... 
2 เดือนที่แล้ว