จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน QC Supervisor

1-20 จาก 4893 ผลการ

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จและผ่านการอบรม GMP, HACCP และ Halal - มีประสบการณ์ด้าน QA/QC อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปสถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานท่าเสา - อ.ก... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามโภชนากร จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมตรวจติดตามกระบวนการผลิตตามคู่มือการควบคุมการผลิต2.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐ...
1 วันที่ผ่านมา
บจก. ซี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้พาร์ท  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา- ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบคุณภาพประ...
7 วันที่ผ่านมา
K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศชาย - หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเก...
1 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...HRGA- HR-JD- Form ได้- มีทักษะการใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทาง QC 7 อย่าง, SPC, Six Sigma อย่างง่าย - ทักษะทางด้านภาษาจีน (H... 
7 วันที่ผ่านมา
Chanwanich  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานระบบตรวจสอบคุณภาพ-เคยทำงานด้านงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่นมาบ้าง- ถ้ามีความรู้ด้าน Flexible Pack...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวน...
20 วันที่ผ่านมา
Perfect Hunter Co.,Ltd.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Central Food Retail Co.,Ltd  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน- มีทักษะการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกด...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัด และบริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการทำงานพนักงานรายวัน2. ดูแลคุณภาพวัตถุดิบ3. เข้าร่วมประชุม4. รับลูกค้าที่เข้าตรวจ คุณสมบั...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต2. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ3. ดูแลจัดการกำลังคนให้เหมาะสม4. ดูแลความเรี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลคุณภาพผลไม้ เช่น มะม่วง มังคุด ลำไย หรือผลไม้อื่น ๆ ตามฤดูกาล ให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำ...
1 วันที่ผ่านมา
P.T.FOODS PROCESSING.CO.,LTD.  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบวัตถุดิบ2.การตรวจสอบกระบวนการคัด/ดอง/ปั่น/สะเด็ดน้ำ3.การตรวจสอบกระบวนการบรรจุ4.การตรวจสอบผ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ...บผิดชอบ - ตรวจ Packaging/ingredient- ตรวจเอกสารการทำงานของ QC Packaging- ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก- จัดทำเอกสารและเข้าร่วม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอ็นพีพี ฟูดส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและเกี่ยวกับระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 26 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศ...
4 วันที่ผ่านมา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจวิเคราะห์ยาในกระบวนการผลิต2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมเคมีที...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลสายงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้น...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน บริษัท สยามราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ... หากพูดภาษาเวียดนามได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประสบการณ์ด้าน QC- มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นต้น- มีประสบการณ์... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพสินค้าติดต่อ/ประสานงานลูกค้าดูแลงานเคลม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 25 ปี...
1 วันที่ผ่านมา