จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน QA Officer

1-20 จาก 7299 ผลการ

Siambioscience  -  นนทบุรี
 ...ญาตรี เภสัชศาสตร์-หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาด้าน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการ... 
1 วันที่ผ่านมา
Kinden (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำหนดการตรวจสอบวัสดุหลักของอุปกรณ์เครื่องกล2.ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิด...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า- ควบคุมและกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบและสุ่มตรวจ- จัดทำเอกสารในระบบ...
2 วันที่ผ่านมา
KPCON CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบคุณภาพงานด้านก่อสร้าง 10 ปี คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 32 - 35 ปี...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารงานจัดการด้านคุณภาพโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าทุกกระบวนการ ให้ได้คุณภาพที่ลูกค้ากำหนด-บริหารงาน ให...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนควบคุมงานด้านระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร- วางแผนงานด้านการควบคุม และประกันคุณภาพร่วมกับผู้จ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟ ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บ-ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในทุกกระบวนการตามแผนคุณภาพของ QA-สุ่มตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด ตามที่ระบุความถี่ในกาาตรวจงานใน... 
2 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการทำ callcenter หรือ Qa สวัสดิการ ~ ประกันสุขภาพ สวัสดิการอื่นๆ มีประสบกา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีพี มอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Customer Claim and Customer complain Supervise tooling and calibration to accuratelyDocument Contro...
1 วันที่ผ่านมา
Sunsea Plastic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิ,สินค้าในสายการผลิต,สินค้าสำเร็จรูปและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลสายงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้น...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุรพล ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาที่ 00009  -  กรุงเทพมหานคร
 ...์อาหาร , Food science หรือสาขาทีี่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ QA , QC โรงงาน (ตรวจสอบคุณภาพ และประกันคุณภาพ โรงงานอาหาร) อย... 
2 วันที่ผ่านมา
PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพสินค้าติดต่อ/ประสานงานลูกค้าดูแลงานเคลม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 25 ปี...
1 วันที่ผ่านมา
P.T.FOODS PROCESSING.CO.,LTD.  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบวัตถุดิบ2.การตรวจสอบกระบวนการคัด/ดอง/ปั่น/สะเด็ดน้ำ3.การตรวจสอบกระบวนการบรรจุ4.การตรวจสอบผ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นพีพี ฟูดส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและทดลองทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำงานทดลองสินค้า และ ปรับปรุงกระบวนการ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กิจบรรลือ มัลติ-ฟู้ด จก.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเอกสารระบบคุณภาพ GMP, HACCP, BRC- ต้อนรับการ Audit จากหน่วยงานภายนอก- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...
1 วันที่ผ่านมา
General Food Products Co., Ltd.  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ฝึกอบอรมพนักงานในองค์กรให้เกิดความรู้และเข้าใจในระบบคุณภาพ2. เป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน คุณ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามโภชนากร จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เตรียมสารอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อตรวจเชื้อสินค้าและอ่านผลประจำนวน2.ควบคุมการเตรียมสารเคมีอาหารเลี้ยง...
1 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Prepares, maintains and improves the necessary quality management system with compliance to GMP ...
1 วันที่ผ่านมา