จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน QA/QC-Staff

1-20 จาก 4692 ผลการ

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และตรวจสอบสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต• ควบคุมงานการผลิตให้เป็นตามแผนงานที่...
12 วันที่ผ่านมา
สุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิตและสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ละผ่านการอบรม GMP, HACCP และ Halal - มีประสบการณ์ตรงด้าน QA/QC 5 ปีขึ้นไป- มีประสบการณ์ด้านสายงานการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลสายงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้น...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนี่ยนทอย (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบชิ้นงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม/ตรวจสอบ กระบวนการทำงาน (QA) และคุณภาพงาน (QC) ให้เป็นไปตามแบบ (Shop Dwg) และข้อกำหนด (Spec.) ใ... 
4 วันที่ผ่านมา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ...นด และผลการสรุป CARนำเสนอต่อ QA. Manager / Vice QA. Manager ...  ...บทราบต่อไป3.มอบหมายงานให้กับ QC Head ปฏิบัติงาน และ ติดตามผล... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า2. กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ3. ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหารเช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล- ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ... ปีวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปหากมีประสบการณ์งานโรงงาน หรือ QC , QA มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิทยาศาสตร์สิ่งทอ เครื่องนุ่งหุ่ม / Textile- มีประสบการณ์ QA/QC ในโรงงานผ้า ในโรงงาน 2-5 ปี- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ใ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานQC QA ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ตรวจสอบงานระหว่างผลิต บันทึกเอกสารต่าง ๆ COA คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิเพิ่มเติม : - วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป- มีประสบการณ์ในงาน QC / QA ในธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้งาน MS-Offi... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจวัดชิ้นงานตามแผนการผลิตประจำวัน, ตรวจวัดวัสดุ-อุปกรณ์-วัตถุดิบให้เป็นตาม specification, เก็บรวบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA, QCGMP, HACCP, ISO คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงาน ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความรู้ด้าน Packaging เป็นอย่างดี2. รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพแล...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานแผนก QC/QA ของบริษัทฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 23 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญา... 
1 วันที่ผ่านมา
Chanwanich Group  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต- ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับจาก Supplier- ควบคุมการตรวจส...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. QA Final• เข้าร่วมประชุม Style Review กับแผนก Merchandising, แผนกห้องตัวอย่าง และลูกค้า พร้อมทั้... 
4 วันที่ผ่านมา