จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Purchasing Officer

1-20 จาก 7281 ผลการ

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาสินค้้าตามเทรนด์ตลาด, ติดต่อประสานงานกับ Supplier- วางแผนพัฒนาสินค้า และปฏิบัติงานกับคู่ค้า-...
2 วันที่ผ่านมา
Lite-on Electronics (Thailand) Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Collect requirement to arrange Purchase order to Supplier.• Follow up and expedites materials shi...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Material Requirement by Programcodeติดตามสถานการณ์ของ MaterialPhoto development / special request s...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการจัดซื้อ ตามรายการสั่งซื้อ- จัดทำรายงานและสรุปข้อมูล รวมทั้งรายงานการสั่งซื้อ- ประสานงานก...
13 วันที่ผ่านมา
Girl Friday Ltd. Part.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
7 วันที่ผ่านมา
YKK (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Import ,Export documentation.-Receive inquiry or purchase orders from oversea.-Place orders to ove...
1 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Purchasing duty-To source parts and products-Negotiate with suppliers-Delivery control คุณสมบัติ ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Sourcing new supplier for new design product- Issue PR / PO- Handle all import – export documents...
12 วันที่ผ่านมา
SPARK INTERTRADE CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ To responsibilities in Import-Export documentand overseas purchasing process. คุณสมบัติ เพศ : ชาย,...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเด้นดั๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...d.- Working experience in purchasing or administration 1-3 yea...  ...computer skill (Microsoft Office)- Ability to work indepen... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ม...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ (เครื่องสำอาง) ทั้งต่างประเทศ ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ราคาแข่งขันได้ ร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...tion is to handle oversea purchasing process, claim process an...  ...puter literacy. Microsoft Office and ERP will be advantage... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Worldclass Rent a Car Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานธุรการทั่วไป งานจัดการด้านเอกสาร-ติดต่อประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง-ตร...
9 วันที่ผ่านมา
INTRONICS CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsible for material purchasing activities as per the material requirement and the AVL at the c...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ามรับผิดชอบ - Control the purchasing stock (Local and Import) ...  ...- Proficient in Microsoft office. สวัสดิการ ~ ทำงานสัปดา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป• ติดต่อ Supply สำหรับการสั่งซื้อสินค้าประ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลและรายงานตลอดจนวิเคราะห์ราคาซื้อวัตถุดิบ- จัดหาข้อมูลและติดต่อผู้ค้าแต่ละราย เพื่อเปรี...
7 วันที่ผ่านมา
SparSha Slimming Center  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลทีมจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทดูแลรับผิดชอบสรรหา Supplier ใหม่ให้เพียงพอกับความต้องการ...
1 วันที่ผ่านมา
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินงานในเรื่องของงานจัดซื้อทั้งระบบ ภายในบริษัทฯ- จัดหาสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่แต่ล...
1 วันที่ผ่านมา
Gute International.Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและบริหารต้นทุนการซื้อวัตถุดิบรวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ อาหาร และเครื่องดื่มพ...
15 วันที่ผ่านมา