งาน Purchasing-Officer นครราชสีมา

1-1 จาก 1 ผลการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  นครราชสีมา 13000 บาท
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนสูง - ดูแลควบคุมระบบการเบิกค่าใช้จ่ายและจัดทำรายงานกระทบยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางด้าน A...
5 วันที่ผ่านมา