จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Product-Marketing

1-20 จาก 7865 ผลการ

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วามรับผิดชอบ •Develop new product feature and functionality...  ...arch and bring product to market together setting the posi... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิส มาม่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.คิดแผนการตลาดและโปรโมชั่นในการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ2. ดูแลสื่อออนไล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด2. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลสินค้ากลุ่ม Mobile2. ประสานงานกับ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ3. ติดต่อและวางแผนการผลิต / ดู...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์ยอดขาย วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า- จัดทำแผนประ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดแผนในการพัฒนาสินค้าใหม่ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สินค้าสามารถออกจำหน่ายได้ท...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...rmance, competitors movement and cosmetic market trends to develop new product.- Analyze consumer behavior data by using... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ical discipline. • Minimum 8 years of product management or product marketing experience. IT business preferred. • ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมุลผลิตภัณฑ์ - จัดทำโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขาย- วางแผนสต๊อกสินค้าให้เพี...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ หรือนโยบาย วางแผนกบริหาร ทีมขาย วิเคราะห์วางแผนก และควบคุมประสิทธิภาพทีม คุณสมบัติ เพศ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. กำหนดแผนในการพัฒนาสินค้าใหม่ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สินค้าสามารถออกจำหน่ายได้ทันเป้าหมาย 2. ตรวจส...
1 วันที่ผ่านมา
Global Career Agent  -  ในต่างประเทศ
 ...spend over USD$5B (2016). Market Capitalization at USD$82B...  ...ion: Business Development/Product Marketing manager for Jap... 
2 เดือนที่แล้ว
Berli Jucker Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...media plan to maximize brand awareness•Manage specific marketing campaigns and promotional events•Maintain and develop ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...การณ์ด้านการบริหารงานขายหรือการตลาดกลุ่มสินค้า Consumer Productมีประสบการณ์การพัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development)... 
12 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 40000 - 60000 บาท
รายละเอียดงาน • Manages product portfolio and lifecycle, p...  ...ing and executing product marketing plans to meet company o... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แบ่งกลุ่มการจำหน่ายสินค้า- จัดการโครงสร้างราคาสินค้า- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย- จัดทำแผนการทำงานขอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท สวัสดิการ : 1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประเมินผล วิเคราะห์แนวโน้มสภาพของการตลาดกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง และสปาในอนาคต- วางแผนการตลาดและบร...
29 วันที่ผ่านมา
EPSON (THAILAND) CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สัญชาติไทย เพศ ไม่ระบุ ...
1 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  พร้าว 50000 - 100000 บาท
รายละเอียดงาน - Expand marketing and online business (1) Product Planning (2) Marketing and Research (3) Product... 
6 วันที่ผ่านมา