จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Office-Engineer

1-20 จาก 9080 ผลการ

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ S Curve, Report, Bar Chart ได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและวางแผนงานโครงการรายวันทางด้านงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้- ศึกษา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้ถูกต้องตามแบบและตามเวลาที่ผู้บริหารกำหนด ดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ท...
2 วันที่ผ่านมา
Mahajak Development Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำ Present ระบบ PA และร่วมนำเสนอกับ Sale-แก้ไขแบบ ( Concept Design ) ตามลูกค้าต้องการ-ประสานงาน...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบและ ควบคุมงานการก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบ Paymemt เอกสารเบิกงวดผรม. แก้ไขปัญหาและพิ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์ แวลลู(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างทุกขั้นตอนเพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพ- วางแผนก่อสร้าง, จ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง-กฟน.หน้างาน ,ประสานงานควบคุมผู้รับเหมาช่าง,คิดประมาณวัสดุที่ใช้ในการก่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและสำเร็จตามเวลาที่กำหนด- รับผิดชอบงานด้านจัดเตรียมแ...
12 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานระบบ (M&E) วางแผนงาน- ใช้ Auto cad ได้คล่องแคล่ว- ทำ Shop Drowing ถอดแบบ - ประสานงานกับผ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเย็น (Cold Room) ห้องสะอาด (Clean Room) - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้-...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการทำงานในส่วนพนักงานรายวัน รวมถึงผู้รับเหมา-วางแผนการทำงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จูน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแล บริหารงานก่อสร้างหน้าไซต์งานให้เปนไปตามแผนที่วางไว้- ประสานงานกับทีมฝ่ายต่าง ๆ ได้ด...
8 วันที่ผ่านมา
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง2.ควบคุม/ตรวจสอบการทำงานให้ได...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คุณสมบ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการปฎิบัติการและซ่อมบำรุงในอาคารสูง ศูนย์การค้า หรืออาคารพาณิชย์ (ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า เครื่...
7 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนควบคุมงานก่อสร้างติดตามความคืบหน้าการทำงานที่ไซด์งาน และจัดทำรายงานจัดกำลังคนภาคสนามและอุปร์ก...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิคกี้เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง , ประสานงานกับผู้รับเหมา ,งานก่อสร้างวางท่อแก๊ส และ สถานีแก๊ส คุณสมบัติ เ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานก่อสร้าง/ติดตั้ง ระบบท่อ/ระบบไฟฟ้า/เครื่องวัดควบคุม- จัดทำรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดื...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ร่วมสร้างและปรับปรุงระบบการทำงานกับทางส่วนงานเพื่อให้งานบริการต่างๆในอาคารเป็นไปตามมาตรฐาน- ควบคุม...
2 วันที่ผ่านมา