จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Marketing-Support

1-20 จาก 8919 ผลการ

บริษัท มินิกู๊ด (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เปิด PO นำเอกสารรอเซ็นเข้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร และดูแลการนำส่งเอกสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไป - จั...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการจัดกิจกรรมทางการตลาดของฝ่าย2. จัดเก็บเอกส...
4 วันที่ผ่านมา
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บผิดชอบ Job Description:• Support and coordinate internal s...  ...nal support to TT/SAZ1 on market research activities คุณสม... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อบ - ดูแลระบบ IT ของบริษัท- ติดตั้งโปรแกรมให้แก่ลูกค้า- Support ปัญหาทางด้าน IT ให้แก่ลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(... 
4 วันที่ผ่านมา
Floral Manufacturing Group Co. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 Hardware Software 2 Network ,Lan คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์ โอนสาย และ ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ- ติดตามงานและสนับสนุนการทำงานให้แก่สมาชิกที่ติดต่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประกอบเครื่อง Server และติดตั้งโปรแกรม- On-Site Service ไปยัง กสท. หรือ Office ลูกค้า- ให้คำปรึกษ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อมูล และป้อนข้อมูลการขาย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย / support user เมื่อเกิดปัญหาด้านเทคนิค คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับเรื่องแจ้งซ่อมและคำร้องจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ E-mail ฯลฯ2.ติดต่อประสานงานกับช่าง ลูกค้า และแผนก...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Monitor และบริหารตู้ Out of Serviceวิเคราะห์ปัญหาบุญเติมโดยรวมติดตามงาน แก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน คุณส...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รศัพท์มือถือ(ฝ่ายบริการและฝ่ายขาย)10.ค่าผู้ชำนาญการ(ฝ่ายSupport)11.เบี้ยขยัน12.ผลตอบแทวัดผลตามKPI เพศชาย/หญิง  อายุไ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บียอน์บอร์นดารี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีประสบการ์ณการทำงาน IT Support / IT Admin 2 ปีขึ้นไป-มีความเข้าใจใน ระบบ Wan และ Lan เป็นอย่างดี... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล Network และอุปกรณ์ IT ภายในสำนักงาน- ตรวจสอบและแก้ไข Program เชื่อมโยง Database คุณสมบัติ เ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ *ประกอบและติดตั้ง Server,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการ windows,windows server, Linux และ applic...
1 วันที่ผ่านมา
GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ซ่อมแซม บำรุงรักษาและแก้ไข PC & Printer อุปกรณ์ต่างๆ3. Support user 4. งานจัดซื้อ5. งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย คุณสมบัต... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถวิเคาะห์ แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/IT และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี-...
1 วันที่ผ่านมา
Score Solutions Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาระบบการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าภายนอกสถานที่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ดำเนินการปรับแก้ไขที่หน้างาน เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งได้ในระหว่างก่อสร้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปลดปล่อยสินค้า เดินพิธีการและติดต่อหน่วยงานราชการ- ปิดชุดค่าใช้จ่าย หลังปลดปล่อยสินค้าเรียบร้อยแล...
1 วันที่ผ่านมา