จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Marketing-Communication-Executive

1-20 จาก 9933 ผลการ

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด2. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนMarketing Copywriter ได้เร็ว ขายของได้ เป็นนายของภาษา- เข้าใจการจัดองค์กรของภาพและเสียง เพื่...
1 วันที่ผ่านมา
Mudman Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ment of digital communication channels through the execution of considered c...  ...ited to:Digital Marketing Strategic Plann... 
1 วันที่ผ่านมา
Electronics Extreme Limited  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน เพื่อดำเนินการทางด้านสื่อสารการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานภาย...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานดูแลภาพรวมในด้าน IMC2. สามารถวางแผนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้3. สามารถวาง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ดูแล ติดตามการทำการตลาดของ Brand ต่าง ๆ* ประสานงานกับ Product Manager และ AE เพื่อทำการตลาดและจัด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ทั้ง Above the line, Below the line, Digital Marketing และ POP ในกลุ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...a key member of the TTF marketing team, the Marketing Man...  ...tain effective internal communications to ensure that all rele... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...rting the production of marketing materials, ranging from...  ...hibitions.3.Incorporate communication with all stakeholders i... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • กำหนดทิศทาง รูปแบบ วิธีการใช้สื่อโฆษณาทางหนังสื่อพิมพ์ บิลบอร์ด วิทยุ แผ่นพับ โปสเตอร์ และสื่อโฆษ...
4 วันที่ผ่านมา
Bee's Knees Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...น้าที่ความรับผิดชอบ To create, execute and oversee successful marketing and communication strategy for a specific portfo... 
13 วันที่ผ่านมา
Ayudhya Capital Services Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for manage communication media to achieve brand awareness and marketing campain for v...
1 วันที่ผ่านมา
VC Fabric Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ic events and communication support.- Coo...  ...r’s degree in Marketing, Communicatio... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
KidZania Bangkok  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ผิดชอบ • Present to the Marketing Manager the different m...  ...’ information for media communication• Search the constant pa... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...jor Accountability:1. Market Communication Activities • Prepares...  ...nates with Purchasing Executive on details and issues... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  ประจวบคีรีขันธ์
 ...ts the organization's social media strategy, including marketing plans that leverage social media outlets. Develops and... 
1 วันที่ผ่านมา
VC Fabric Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...omotional campaigns and marketing initiatives that meet i...  ... • Bachelor's degree in communication art, journalism, arts o... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...rand equity & marketing campaign. •...  ...ent marketing communication materials and... 
4 วันที่ผ่านมา
Mudman Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ee advertising/communication campaigns (soc...  ...nts.Conducting market survey and ana... 
1 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Market survey, analysis, report, find the best marketing channel to pormote product to the market, ... 
1 วันที่ผ่านมา