จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Marketing-Communication-Executive

1-20 จาก 3767 ผลการ

Hyatt  -  กรุงเทพมหานคร
 ...loyee, guest and owner expectations. The Marketing Communications Executive is responsible to develop, implement, moni... 
9 วันที่ผ่านมา
Asiasoft Corporation Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดการและบริหารสื่อในช่องทางต่างๆ - วางแผนด้านสื่อสารการตลาด และนำกิจกรรมการตลาดไปปฏิบัติเพื่อให้...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนMarketing Copywriter ได้เร็ว ขายของได้ เป็นนายของภาษา - เข้าใจการจัดองค์กรของภาพและเสีย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน รูปแบบ วิธีการใช้สื่อโฆษณา ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลุกค้ากล...
5 วันที่ผ่านมา
เค.อี.รีเทล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลุกค้าผ่านระบบบัตรสมาชิกเพื่อช่วยสร้างยอดขายให้ร้านค้าในโครงการ C...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ดูแล ติดตามการทำการตลาดของ Brand ต่าง ๆ* ประสานงานกับ Product Manager และ AE เพื่อทำการตลาดและจัด...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำกับดูแล ดำเนินงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่...
3 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
 ...le ideas won’t work. RESPONSIBLITIES The Marketing & Communications Manager will have competence and flexibility i... 
27 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities• Write company’s monthly internal newsletter, and occasional external newsletter t...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วามรับผิดชอบ * Creating marketing plans.* Organizing trad...  ...ersuasive and excellent communications skills (verbal and writ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...rting the production of marketing materials, ranging from...  ...hibitions.3.Incorporate communication with all stakeholders i... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...a key member of the TTF marketing team, the Marketing Man...  ...tain effective internal communications to ensure that all rele... 
2 วันที่ผ่านมา
Accor  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ence Areas of study Communication Professional experie...  ...ements  3-5 years of marketing communication, PR or re... 
15 วันที่ผ่านมา
นอร์มมาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พัฒนาจัดทำกลยุทธ์ และวางแผนงานด้านการสื่อสารตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการตลาด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
IHG  -  ภูเก็ต
Description: Do you see yourself as a Marketing Communication Manager at Crowne Plaza Phuket Panwa Beach? What's yo... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาโดยสอดคล้องกับภาพลักษณ์(Brand Image)ของศูนย์ฯ และสร้างความโดดเด่นเป็นที...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
- ดูแลการจัดทำ PR ทางด้านการตลาด- ดำเนินการประสานงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ เกี่ยวกับตราสินค้าของบริษัท- ดำเนินการค้นหาข้อมูล...
5 วันที่ผ่านมา
Ayudhya Capital Services Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for manage communication media to achieve brand awareness and marketing campain fo...
8 วันที่ผ่านมา
Toyota Krungthepyont Toyota\\\'s Dealer  -  กรุงเทพมหานคร
 ...vice, product, branding, market, and media channel devel...  ..., inclusive of marketing communication materials both online an... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว