จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Marketing-Administrator

1-20 จาก 2452 ผลการ

Chinavut Marketing Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอก ในส่วนของงานขาย - สรุปรายงานการขาย- ประสานงานการออกงาน Exhibition ...
6 วันที่ผ่านมา
Harrison Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำข้อมูลลูกค้า- ค้นหาทรัพย์จากอินเตอร์เน็ต- อัพเดทข้อมูลทรัพย์- ประสานงานกับเจ้าของทรัพย์เพื่อเก็...
2 วันที่ผ่านมา
Asiasoft Corporation Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...t into technical requirement with business group (e.g.,Marketing,Sales,Finance)- Working with several large and complex... 
1 วันที่ผ่านมา
Respons Ability  -  กรุงเทพมหานคร
 ... an experienced Office Administrator Your Main Tasks ~Hand...  ...ad Office in Zurich for marketing material, travel relate... 
11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Bombardier  -  กรุงเทพมหานคร
Project Administrator-TRCS-THBK01427244 Description Bombard...  ...ds the number one global market position in eight of the... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สรุปยอดขาย-คีย์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับยอดขาย-เปิดออเดอร์สินค้าเเทน Sale กรณี Sale ออกหน้าร้าน-ตามเอกส...
1 วันที่ผ่านมา
Bombardier  -  กรุงเทพมหานคร
Project Administrator-TRCS-THBK01414729 Description Bombard...  ...ds the number one global market position in eight of the... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage and monitor all installed systems and infrastructure • Install, configure, test and m...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานประสานงานขายระหว่างลูกค้าและหน่วยงานในองค์กร- งานธุรการในส่วนของฝ่ายขาย (โรงแรม)ปฏิบัติงานประจ...
2 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Generate sales order and quotation2. Product deliveries management3. Stock Management4. Handle C...
2 วันที่ผ่านมา
U-SER CO., LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ Microsoft Windows Server Active Directory - มีความรู้ Microsoft Exchange Server - มีควา...
3 วันที่ผ่านมา
เค.อี.รีเทล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานภายนอกของบริษัทและหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง- รับผิดชอบในการประสานงานทา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (ผลิตเอทานอล)  -  ลพบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารจัดการงานความสะอาดของแต่ละพื้นที่ โดยมีแม่บ้านประจำแต่ละพื้นที่2.ควบคุมการจัดการขยะ (จัดเก็...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อและประสานงานภายนอกบริษัทกับ Provider ต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงบริการและค่าใช้จ่าย รวมถึงการเรี...
1 วันที่ผ่านมา
RMS Quality Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ... Project in Sihanouk Ville, CambodiaMain Purpose : - Administrative support in a staff capacity to a diverse functional ... 
2 วันที่ผ่านมา
Elabram Systems Co., Ltd .  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานพัฒนา Web base application ,Database ของบริษัท,ประสานงานกับ นักพัฒนาระบบของโปรแกรมสำเร็จรู...
6 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Group กลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านค...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลสินค้าและประสานงานฝ่าย CAD เพื่อรายละเอียดที่ครบถ้วน และถูกต้องของสินค้า - จัดทำ ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดการ วางแผน ออกแบบ แก้ปัญหา และดูแลระบบ Data center,server,database,SAP ได้- ติดตั้ง,Config และ...
6 วันที่ผ่านมา
KAISER BIZ Co,.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับ Sales-ติดต่อประสานงานกับร้่านค้า-ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก-อื่นๆตามที่ได้รับมอ...
10 วันที่ผ่านมา