จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Marketing-Administrator

1-20 จาก 5819 ผลการ

Electronics Extreme Limited  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลการทำเบิกจ่ายภายในแผนกให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งข้อมูลให้กับแผนกบัญชีและการเงินรวมไปถึงฝ่ายที่เก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เน้นติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก2.ดูแลเอกสารของทางแผนก3.ดูแลบูธกิจกรรม เมื่อทางแผนกมีการจัดบ...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Provides support of the cloud infrastructure. 2. Deploys and configures cloud infrastructure com...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำข้อมูลลูกค้า- ค้นหาทรัพย์จากอินเตอร์เน็ต- อัพเดทข้อมูลทรัพย์- ประสานงานกับเจ้าของทรัพย์เพื่อเก็...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำเอกสาร ด้านงานธุรการและงานบุคคล- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน...
1 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล server และ service ต่างๆๆ ที่อยู่บน server ที่ใช้รับบปฏิบัติการ Windows คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห...
1 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการประสานงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .2. Respo...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โค้ว อินเตอร์ บิสซิเนส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เปิดใบ P/O , ออกใบกำกับภาษีขาย , ประสานงานกับฝ่ายขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ออกแบบระบบ Salesforce ในการนำไปใช้สำหรับทีมขาย และสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน- ประย...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น จัดทำข้อมูล/บันทึกข้อมูลทางบัญชี memo และประกาศต่าง ๆ เป็นต้น- จัดทําบันทึ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Create the company administration guidelines, procedures, tools and systems are appropriate for c... 
1 วันที่ผ่านมา
โบรว์มาสเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ จองคิว ตอบไลน์ลูกค้า ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มีมารยาทดี รับงานทั่วๆไปตามมอบหมายได้ คุณ...
5 วันที่ผ่านมา
NGG Timepieces Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลสินค้าและประสานงานฝ่าย CAD เพื่อรายละเอียดที่ครบถ้วน และถูกต้องของสินค้า- จัดทำ Sales ...
5 วันที่ผ่านมา
Kase Shipping (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานด้านบุคคล- จัดทำรายงานและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน- จัดทำรายงานการรับสมัคร แ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีแอนด์พี อินเตอร์๋คอร์เปอร์ชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Create and update workflows including risk analyses• Prepare and provide documentation to interna...
4 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Responsible for AOT and BFS badge issue to serve BFS staff, Airline customers, or visitor and ens...
14 วันที่ผ่านมา