จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Key Account Executive

1-20 จาก 7240 ผลการ

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกตรวจเยี่ยมตลาด, สำรวจสภาวะตลาด, รายงานการส่งเสริมการขายและคู่แข่งให้ทางบริษัทรับทราบ- ดูแลสต็อ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม.เอส.ฮานาโซโน่ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าหลัก (Modern Trade) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อจัดเตรียม และหรือดำเนิน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลลูกค้าหลักต่างประเทศ ติดต่อประสานงานลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าหลักต่างประเทศ คุณสมบัติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง• มีประสบ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์กลุ่มเฮลท์แคร์ เช่น BLOOD PRESSURE, THERMOMETER, NEBULIZER, BLOOD ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเดีย คิวบ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานกับ Buyer ห้าง เพื่อเพิ่มยอดขายบริษัทฯ ตามเป้าที่วางไว้-เสนอสินค้าใหม่ และสร้างสินค้าใหม่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน วางกลยุทธ์ บริหารการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade รับผิดชอบเป้ายอดขายตามนโยบายบริษัท สามา...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท หวั้นหาว (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เปิดคู่ค้า พัฒนาและสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า เพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ช่องทางโมเดิร์นเทรด • ดูแลรั...
26 วันที่ผ่านมา
เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...r opportunity and make into plan in order to in every key account customers.4. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร เพื่อเพิ่... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบยอดขายต่อเดือน2. หาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่องทางการขาย Modern Trade 3. พิจ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี...
16 วันที่ผ่านมา
TC ADVANCE INDUSTRY AND SUPPLY CO.,LTD.  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้า- เปิดลูกค้าใหม่ๆ ดูแลรักษาลูกค้าเก่า- ดูแลควบคุมยอดขาย PC. คุณสม...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกพบลูกค้า เก่า/ใหม่ เสนอสินค้าและแนะนำการใช้งานผ่าน Web ให้ลูกค้าดูลูกค้าพื้นที่ ดังนี้- ดูลูกค้า...
1 วันที่ผ่านมา
Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร
 ... 1-2 years’ experience in vendor management (being Account Executive) preferably in E-Commerce business• Understand and... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ัติเพิ่มเติม : - มีประสบการณ์งานขาย โมเดิร์นแทรด หรือ Key Account Sale มาก่อน - มีความรู้ด้านเครื่องสำอาง สวัสดิการ ~... 
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nt or related fields.• At least 3 years experience of Key Account, Sales Representative, Executive - Modern Trade in Co... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการสั่งซื้อ PO ของห้าง/สะดวกซื้อ ที่รับผิดชอบ- กระตุ้นยอดขาย ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อของห้าง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาเขียว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลยอดขาย 2.รับผิดชอบงานขายของทีม 3.เปิดลูกค้ารายใหม่ๆ 4.รายงานยอดขายประจำวัน 5. งานต่างๆ ที่ได้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลลูกค้า ประสานกับร้านค้า(Stand- alone / Chain Stores) เป็นสำคัญนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า เตรียมข้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานขายสินค้าเกี่ยวกับ GPS TRACKING และ IoT SOLUTION สำหรับลูกค้าเอกชนและหน่วยงานราชการประจำอยู่...
1 วันที่ผ่านมา