จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน IT-System-Engineer

1-20 จาก 9364 ผลการ

บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Setting CCTV Camera IP-Camera, Analog Camera, PABX-ช่วยควบคุมคุณภาพงาน สินค้า และให้คำปรึกษากับทีม...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...n- Troubleshoot IT Infrastructure ...  ...server, Network system, Security and o... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สหบริบูรณ์ ดิจิตอลโซลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...แลลูกค้าในแต่ละเจ้าที่ได้รับมอบหมาย มีการ Cooperate กับทาง IT Head Quarter ของลูกค้าที่เมืองนอกสำหรับบางลูกค้า (ใช้ภาษาอ... 
2 วันที่ผ่านมา
มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บองค์กร4.วางแผน เตรียมการและจัดหาฮาร์ดแวร์เครื่อง Server System, Storage System, Backup System และฮาร์ดแวร์เครื่อง PC, N... 
2 วันที่ผ่านมา
Score Solutions Co.,Ltd  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...้อง2. มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน IT 2-5 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้พื้นฐานทางด้าน System ,Network และ Database4. มีมนุษยสัม... 
2 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ....- Provide Level 1 and 2 IT system fault investigation, tro...  ...ork experience in System Engineer / Technical Support or T... 
5 วันที่ผ่านมา
Nippon Consulting Receuitment Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...r all installed systems and infrastruct...  ...ndors and other IT personnel for p... 
12 วันที่ผ่านมา
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ The System Engineer is part of our IT team and supports all Windows servers in local and remote lo... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ System/Network EngineerAxentel is a regional IT services company with headquarter in Singapore and... 
8 วันที่ผ่านมา
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nstalling and configuration IT solutions.- Monitoring and ...  ...12, Antivirus product, Mail system and Security.- Knowledge in... 
2 วันที่ผ่านมา
ดับ บลิว ทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ุณสมบัติเพิ่มเติม : - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา ด้าน IT/ คอมพิวเตอร์ - เคยผ่านงานหรือมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่ป... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบ วางแผน ประสานงาน บริหาร ควบคุมงาน ตรวจสอบ งานโครงการที่รับผิดชอบและทีมงานที่เกี่ยวข้อง • บ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ฟื้นฟูข้อมูลของบริษัท- แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบ Hardware System Software และ Networking System- ตรวจสอบและติดตามการติดตั... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...d documentation for Network system - Design implementation ma...  ...e etc… - Understanding for IT Management or Framwork such... 
5 วันที่ผ่านมา
Lite-on Electronics (Thailand) Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Analysis, Design and Develop Software based on the requirement• Generate Unit Test Specification,...
6 วันที่ผ่านมา
CFB Consulting and Services recruitment Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่ความรับผิดชอบ  Create document for design network and system follow project assignment.  Configuration and setup equ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเอ็มอาร์.เอเซีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ● งานด้านออกแบบระบบ/ผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่ลูกค้า- ออกแบบระบบต่างๆ รวมถึงจัดทำเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคแ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบปฏิบัติการ- ระบบฐานข้อมูล - เครือข่าย Middle ware- Webserver คุณสมบัติ ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...- Support Infrastructure System (Window Server, Applicat...  ...ter’s Degree in Computer Engineering, - Computer Science, Inf... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Support ระบบคอมพิวเตอร์ - ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน-ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่...
2 วันที่ผ่านมา