จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน IT-Officer

1-20 จาก 4074 ผลการ

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...านลง window และโปรแกรม • คุยติดต่อลูกค้า และให้บริการทาง IT ต่างๆ คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบการศึกษา ปวส. ถึงปริญญา... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...tion • Bachelor Degree in IT, Computer Science,Computer ...  ... workstations and Microsoft Office Knowledge and understanding... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...n customer’s Server and infrastructure - Provide on-site IT support and maintenance services to customer คุณสมบัติเ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...guidelines and standards. • Identify and assess risks in IT infrastructure and business operations, and provide recomm... 
9 วันที่ผ่านมา
อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  -  สมุทรปราการ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุป...
6 วันที่ผ่านมา
บีเอสซี คอสเมติก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รับผิดชอบ - ดูแลการติดตั้ง ทำนุบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ IT -Support และแก้ไขปัญหา User - หาข่าวสารความรู้เทคโนโลย... 
12 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 18000 - 22000 บาท
- IT support works, Helpdesk such as hardware/software installation, repairing, ordering with vendors - Support all br... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี ดับเบิ้ลยู ที กรู๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...งานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ช่วยดูแลระบบIT -ดูแลช่องทางการขายออนไลน์ -Support งานไอที -ติดต่อลูกค... 
15 วันที่ผ่านมา
ไทเกอร์ เวลธ  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้าน Network Social ได้ 3.มีความรู้ทาง IT คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.บริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีทัศนะคติท... 
13 วันที่ผ่านมา
Prime Steel Mill Co., Ltd.  -  ระยอง
รายละเอียดของงาน 1.แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ สำหรับผู้ใช้งานภายในบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ แมท มังกี้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและดูแลwebsite ดูแลและupdate social medias ต่างๆ ออกแบบเ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ...อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี ปริญญาตรีสาขา Computer Science, IT ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบกา... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ความรับผิดชอบ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรและอุปกรณ์ IT ได้ มีความเข้าใจในระบบ OS และ Network ได้ คุณสมบัติเพิ่ม... 
26 วันที่ผ่านมา
Tanachira Retail Corporation Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร 20000 บาท
 ...ห้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - สนับสนุน และช่วยเหลืองานด้าน IT ให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - ศึกษาค้นคว้า... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น แล้วแต่บางโอกาส หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สร้างเว็บไซต์จาก template ที่สามารถหาได้จาก platform ทั...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสซอม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบ Network ของบริษัท ดูแลรักษาอุปกรณ์ Comput...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการตลาดผ่าน Social Media (Line, Facebook, Instragram) - สามารถท...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -•มีความรู้พื้นฐานทางด้าน OS เช่น Windows, Linux, Macฯ •มีความรู้ทาง...
5 วันที่ผ่านมา
MJ ONE GROUP  -  กรุงเทพมหานคร 18000 - 30000 บาท
 ...8,000-30,000 คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้ใน ระบบ IT Infrastructure (i.e. LAN/WAN, Protocol,Client/Server, etc.... 
24 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ