จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Hotel-Director

1-20 จาก 3010 ผลการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ-ตรวจสอบการจ่ายเงินเเละใบสั่งจ่าย ให้เป็นไปตามาหลักการบัญชี-ปิดง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทียนทองดี แอสเซ็ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริการรับจองห้องพัก 2. ประสานงานในแผนกและต่างแผนกในโรงแรม3. รับผิดชอบดูแลลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงแร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทียนทองดี แอสเซ็ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอโรงแรม •จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนบริหารจัดการให้กิจการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทั้งทางด้านการบริหารและการตลาดจัดสรรเงินอนุมัติ...
6 วันที่ผ่านมา
Electronics Extreme Limited  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES: JOB DESCRIPTION• Work on organizational development to support business objective...
1 วันที่ผ่านมา
Heisei Enterprise (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลและอัพเดตเว็บไซต์- พัฒนาเว็บไซต์- ใช้ wordpress ในการจัดการเว็บไซต์ได้- สามารถใช้ photo...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและงานขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ - บริหารทีมงานให้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกไปนำเสนอห้องพักโรงแรมกับกลุ่มลูกค้า- รับจองห้องพักโรงแรมต่างๆ- นำเสนอห้องพักดีๆให้กับลูกค้าที่...
1 วันที่ผ่านมา
โรงแรมนารายณ์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำงานด้านเอกสาร รวมถึงการช่วยต้อนรับลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิว ไวด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียแปลกใหม่ งาน Presentation โฆษณา ไวรัล สื่อออน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Work as HR Manager to plan HR Strategies : Manpower planning, recruitment and selection process, ...
1 วันที่ผ่านมา
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญเพียงพอในด้านการบริหารธุรกิจในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการบริหา...
4 วันที่ผ่านมา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Manage the training plans by the career ladder and the other organization development program th...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย ...
4 วันที่ผ่านมา
Floral Manufacturing Group Co. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Taking care of Oder Chain hotel2. Sale Development3 up Sale for Customer Chain hotel4 Fine New C...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นผู้วางระบบและแนวทางในการควบคุมบริหารงานก่อสร้างของโครงการ2.กำหนดนโยบายการบริหารบุคลากรและบริห...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค พี คอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลโครงการประมุูลงาน บริหารงบประมาณและทีมงานก่อสร้าง ตรวจสอบการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายแ...
5 วันที่ผ่านมา
Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Create strategic business plan, as well as setting up KPI and production targets within 3-5 years...
27 วันที่ผ่านมา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Development and implementation of the Brand strategy.2.Developing the marketing strategy for new ...
6 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
1 วันที่ผ่านมา