จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน HR supervisor

1-20 จาก 12346 ผลการ

บริษัท ออพติคสแควร์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...แลงานด้านสรรหา และพัฒนา เป็นหลัก- ช่วยดูแลวางแผนงานด้านงาน HR- รับฟัง วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหา บำรุงจิตพนัก... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำเงินเดือนพนักงาน2. งานสรรหาว่าจ้าง3. งานประกันสังคม4. ดูแลกฎระเบียบ วินัย ให้เป็นไปตามนโยบายบร...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...e and efficient support on HR matters to the HR Manageme...  ...ther duties as assigned by supervisor. คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลพนักงานส่วนสำนักงาน2.สรรหา คัดเลือกพนักงานเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่ง3.จัดหาคอร์ดฝึกอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้าน HRD- ประสานงานเรื่องการฝึกอบรม- งานแรงงานสัมพันธ์- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดี คิทเช่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูระบบการมาปฎิงานของพนักงาน2.สรรหาพนักงาน3.ทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม คุณสมบัติ เพศ : หญิง อาย...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท• ควบคุมดูแลงานด้านสรรหา คัดเ...
6 วันที่ผ่านมา
YKK (Thailand)  -  สมุทรปราการ
 ...ntrol job duty and develop HR staffs in all aspects for ...  ...te’s job before asking for supervisor’s approval• Manage and eva... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนอัตรากำลังคน- จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล- จัดทำเงินเดือน และรายได้ของพน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage overall in HR role.• Estiblish and implement departmental goals , objectives , policies , ... 
1 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ1. บริหารภาพรวมและดูแลการทำงานฝ่าย HR ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้2. ร่วมพัฒนาระบ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้าน HRM ทั้งระบบงานด้านสรรหาว่าจ้าง Recruitment -สรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างพนักงานใหม่ให้กับแ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ...
2 วันที่ผ่านมา
THAIHUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารงานบุคคล/กำลังคนให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว2.วางแผนในการพัฒนา/...
7 วันที่ผ่านมา
PP Ontime.CO.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ... skills.• Strong corporate vision and ability to translate HR strategies and plans into action. • Good Presentations If ... 
6 วันที่ผ่านมา
ฟ้าใส โปรดักชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
1 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ... With minimum of 5 years’experience in Kitchen Appliance. (HR from competitor such as Smeg&Teka;&tecnogas; )is better.- ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง- พัฒนาและฝึกอบรม- บริหารผลตอบแทน KPI- บริหารพนักงานสัมพันธ์ คุณสมบัต...
6 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารประกันสังคม- ยื่นภาษี - Pay roll - ทำเอกสารอาทิ สัญญาจ้าง สวัสดิการพนักงาน ประกันชีวิต ฯล...
15 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สรรหาว่าจ้าง พนักงานระดับปฏิบัติการ เช่น แม่บ้าน รปภ. คนสวน ช่าง customer service2. Payroll / นำ...
16 วันที่ผ่านมา