Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน HR-supervisor นครปฐม

1-20 จาก 70 ผลการ

ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม
 ...cruiting announcement 2. HR Training and Co-coordinato...  ... other work as assigned by supervisor คุณสมบัติเพิ่มเติม 1... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและควบคุมงานด้านการสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ กา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลอม อีเล็คทริค(ไทยแลนด์) จำกัด  -  สามพราน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของแผนก , ประกันสังคม , ควมคุมดูแลพนักงานต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  บางปลา, นครปฐม, ภาคกลาง
-รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เน้นทางด้านงานวางแผนการทำงาน การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์, กฎระเบียบ, กิจกรร...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  นครปฐม
1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 2.ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร 3.ร่วมวางแผนการฝึกอบร...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  สามพราน
เวลาทำงานอื่น ทำงานวันจันทร์- ศุกร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลระบบ Network ของบริษัท 2.Security System & Network ,Server ,CC...
5 วันที่ผ่านมา
เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด  -  สามพราน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการจัดเตรียมงานกระบวนการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตใน...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  ตลาดจินดา
1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. วางแผนและกำหนดแนวทางการควบคุมวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/พรีเมียม และคุ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  สามพราน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารจัดการและควบคุมระบบงานการจัดส่งสินค้า และอะไหล่ -บริหารจัดกา...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  ตลาดจินดา
รวมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบัญชีต้นทุน ตรวจสอบการคำนวณต้นทุนและเปรียบเทียบผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับค่าใช้จ่ายจริงที...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
วิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการรับเงิน สรุปยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ในแต่ละเดือน,กำหนด KPI ขอ...
19 วันที่ผ่านมา
เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด  -  สามพราน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินงานด้านการควบคุมระบบเอกสาร และบันทึกคุณภาพให้สอดคล้องกับการจัดก...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบหน้างานและปฎิบัติตามคำสั่งของหัวหน้า คุณสมบัติเพิ่ม...
22 วันที่ผ่านมา
เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการทำงาน และบริหารหน่วยงาน Stock Control RM/PM -ควบคุมการจัดเ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ To supervise and control production operations activities to achiev...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพในห้อง LAB 3. ควบคุม...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  นครปฐม
- Electrical Equipment maintenance (like panel Motor) - Electrical Wiring for PLC - Relay Circuit trouble shooting ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน(คน วัตถุดิบ เครื่องจักร) และควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตใ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม
-วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี -วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร...
21 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร