จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน HR-Staff

1-20 จาก 12947 ผลการ

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บผิดชอบ • Manage overall in HR role.• Estiblish and implem...  ...t managers to develop their staff to achieve goals.• Design a... 
2 วันที่ผ่านมา
Electronics Extreme Limited  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ounseling, and disciplining staff; planning, monitoring, appr...  ...NT• Proven record of strong HR Organization Development an... 
2 วันที่ผ่านมา
Bouygues-Thai Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...rement.• Manage selection and recruitment of new monthly staff.• Prepare employment contract, training, briefing employ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ce, Provident Fund, T-Shirt Company, Staff Party, Company Trip- จัดทำสรุปข้อมูล HR On-boarding เช่น Contract, Promote, ... 
6 วันที่ผ่านมา
Electronics Data Source & Supply Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...2. On boding to new hire or staff promotion.3. Maintain compa...  ...e, asset control.4. Prepare HR document support to governm... 
4 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ounseling, and disciplining staff; planning, monitoring,appra...  ...ence in Kitchen Appliance. (HR from competitor such as Sme... 
13 วันที่ผ่านมา
Chanwanich Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for all of human resources activities (employee relations, training and development, ...
2 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
 ...พิ่มเติม : - เคยมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นในด้าน HR- มีความรู้ในด้าน Human Resource Management , Human Develop... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ด้านสรรหาบุคคล-ด้านจัดฝึกอบรม-Supportงานต่างๆของแผนก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35 ...
5 วันที่ผ่านมา
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน สรรหา คัดเลือกตลอดจนดูแลอัตรากำลังคน ตามที่ได้รับมอบหมาย- รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรในแผนก...
7 วันที่ผ่านมา
East-West Seed Co., Ltd.  -  จังหวัดสุพรรณบุรี
 ...ing wage, overtime for both staff & worker and preparing summ...  ...ards of document related to HR department.- Other job as a... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารจัดการเกี่ยวกับงานบุคคล ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก จัดจ้าง และจัดสวัสดิการ2. จัดการด้านประกัน...
8 วันที่ผ่านมา
ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารงานบุคคล และวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท2. วางแผนงบประมาณ ในการจัดทำแผนการ...
8 วันที่ผ่านมา
Roojai Co.,Ltd. & Roojai Service Co.,Ltd.  -  จังหวัดชลบุรี
 ...ppointment for manager to interview• Organize and maintain HR related documentationo Employment contracto Probation Lett... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Work as HR Manager to plan HR Strategies : Manpower planning, recruitment and selection process, ... 
2 วันที่ผ่านมา
Electronics Data Source & Supply Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •Responsible in overall HR functions and General Affairs functions คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - การสรรหา คัดเลือกบุคลากร- กฎหมายแรงงาน- แรงงานสัมพันธ์- ควบคุมการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน- การจัดทำเว...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40ปี- ประสบการณ์บุคคล โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี- ภาษาอังก...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nsultancy and advisory service to line management and staff on HR management issues.• Supporting Manager in the adheren... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
14 วันที่ผ่านมา