จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน HR-Recruitment

1-20 จาก 11782 ผลการ

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ด้านสรรหาบุคคล-ด้านจัดฝึกอบรม-Supportงานต่างๆของแผนก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35 ...
5 วันที่ผ่านมา
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน สรรหา คัดเลือกตลอดจนดูแลอัตรากำลังคน ตามที่ได้รับมอบหมาย- รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรในแผนก...
7 วันที่ผ่านมา
TRW Asiatic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ... สืบค้นใบสมัครจาก Website, คัดเลือกจากใบสมัคร Walk in, จาก HR Mail Index1.5 ส่งใบสมัครงานให้ต้นสังกัด1.6 ดำเนินการเรื่อง... 
5 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...alifications : Bachelor’s Degree or above, Professional in HR preferred Have background knowledge of recruitment managem... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรทั้งระบบ2. รับผิดชอบงานจัดฝึกอบรม3. รับผิดชอบงานกิจกรรมสัมมนา และ...
5 วันที่ผ่านมา
Chanwanich Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ IT Recruiter is a member of the HR Solutions team, providing talent acquisition business partnerin... 
7 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
2 วันที่ผ่านมา
Wine Connection Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Coordinate with Advertisement website2. Searching for applications from any source3. Select CV an...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการสรรหาพนักงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย- ประกาศรับสมัครงาน , ค้นหาใบสมัคร และพัฒนาช่องทางใ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 2. ช่วยผู้บังคับบัญชาวางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู...
5 วันที่ผ่านมา
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน- วางแผนและดูแลจัดการเรื่องอัตรากำลังคนที่ว่างของแต่ละหน่วยงาน- ดำเนินการสรรหา และค...
9 วันที่ผ่านมา
Lanna Softworks Co.,Ltd.  -  จังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Oversee all aspects of recruiting and placement for internal permanent employee and intern recrui... 
14 วันที่ผ่านมา
360 Quality Management Co.,Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...n data and preparemonthly report on training programs.Recruitment- Recruitment process (post ad, screen, interview and ... 
4 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่อสารกับผู้สมัครงานได้เป็นอย่างดี- มีประสบการณ์ในสายงาน Recruit 1ปีขึ้นไป- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน- สามาร... 
2 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
 ...licant and the client to know about the status of the recruitment activity from start to finish. คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห... 
2 วันที่ผ่านมา
KDN Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น- บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน และจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานใหม่...
2 วันที่ผ่านมา
Hitachi Consulting (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Manage the full life cycle Recruiting process including job post...  ...ns:-- Bachelor's degree in HR, Business Admin, Computer ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงานให้ทุกแผนกติดตามผลการทำงานของพนักงาน ทำ KPIอบรมและพัฒนาทักษะพนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชา...
5 วันที่ผ่านมา
Energy Absolute Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Manage recruitment and selection process2. Work closely with line manager to customize job resp... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงลุก- หาแหล่งในการสรรหาบุคลากรที่เข้า...
6 วันที่ผ่านมา