จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน HR-Admin-Officer

1-20 จาก 2495 ผลการ

Southeast Side Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน (ขาด ลา มาสาย) และบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน- คำนวณค่าจ้าง และรายไ...
3 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน:1. ดูแลกระบวนการสรรหาคัดเลือกรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่2. ดูแลกระบวนการต...
8 วันที่ผ่านมา
Payall Group Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก - สรรหาพนักงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามคำร้องขอ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่...
22 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเอกสารต่างๆจากพนักงาน- คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน- ประสานงานกับพนักงานในเรื่องต่างๆ- ประสาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลอม อีเล็คทริค(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของแผนก , ประกันสังคม , ควมคุมดูแลพนักงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ , ปฎิบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อาร์ตมาเนีย ไลท์ติ้ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก/ภายใน- จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารรายงาน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่างๆ - รับโทรศัพท์ - ดูเรื่องแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม - ประสานงานกั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Sport Thai Bavaria Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บแรงกดดันได้ดี- สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี- สามารถใช้โปรแกรม HR (Prosoft) จะพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถออกต่างจังหวัดได้- ใช้... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เค ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบเรื่องขาด ลา มาสายของพนักงาน พร้อมสรุปรายวันส่งฝ่ายบริหาร 2. รวบรวมและตรวจสอบความถ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
HappyFresh  -  กรุงเทพมหานคร
As HR & Admin Manager for HappyFresh Thailand, you will ...  ...mit ~Handling all HR and Office admin related issues ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานด้าน Time Attendance & Payroll 2.งานด้านสรรหาพนักงานใหม่3.งานด้านสวัสดิการ4.งานประชาสัมพันธ์5....
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคทีจีวาย อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ต้อนรับพนักงาน และทำข้อมูลพนักงานใหม่ • ดูแล เวลาการมาทำงานของพนักงาน (Attendance Record) •...
26 วันที่ผ่านมา
NAC FIND Recruitment (Thailand) Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...agement, Payroll, Microsoft Office, Negotiation, Analytical Th...  ...n SkillsResponsible for all HR works and support such as P... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานภายนอกและภายในบริษัทฯ 2. ติดต่อประสานงานหาข้อมูลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายข...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร พร้อมส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด 2. จัดทำสัญญาจ้างงาน เอกสารการบ...
22 วันที่ผ่านมา
Sigma Elevator (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
- รายละเอียด : The person will be in charge of overall HR and Administrative functions. Strong experience in HR and goo... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบและตรวจสอบการทำงานด้านการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเห...
2 วันที่ผ่านมา
TRW Asiatic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำเดือน- แจ้งรายชื่อพนักงานเข้าใหม่ - ลาออก - เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่...
2 วันที่ผ่านมา
Time Deco Corporation Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาคัดเลือกบุคลากร- ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร- ประเมินผลการปฏิบัติงาน- ข้อมูลการมาทำงาน(รายงานสถิต...
9 วันที่ผ่านมา
Marriott International  -  กรุงเทพมหานคร
Description With more than 330 managed locations in more than 20 countries Courtyard by Marriott offers a refreshing...
4 วันที่ผ่านมา