จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน HR-Admin

1-20 จาก 961 ผลการ

บริษัท อาร์ตมาเนีย ไลท์ติ้ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก/ภายใน- จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารรายงาน...
3 วันที่ผ่านมา
Southeast Side Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน (ขาด ลา มาสาย) และบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน- คำนวณค่าจ้าง และรายไ...
3 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน:1. ดูแลกระบวนการสรรหาคัดเลือกรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่2. ดูแลกระบวนการต...
8 วันที่ผ่านมา
Payall Group Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก - สรรหาพนักงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามคำร้องขอ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคทีจีวาย อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ต้อนรับพนักงาน และทำข้อมูลพนักงานใหม่ • ดูแล เวลาการมาทำงานของพนักงาน (Attendance Record) •...
26 วันที่ผ่านมา
HappyFresh  -  กรุงเทพมหานคร
As HR & Admin Manager for HappyFresh Thailand, you will be responsible for overall HR & Admin activities and HRIS ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สลอม อีเล็คทริค(ไทยแลนด์) จำกัด  -  สามพราน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของแผนก , ประกันสังคม , ควมคุมดูแลพนักงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ , ปฎิบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเอกสารต่างๆจากพนักงาน- คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน- ประสานงานกับพนักงานในเรื่องต่างๆ- ประสาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่างๆ - รับโทรศัพท์ - ดูเรื่องแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม - ประสานงานกั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พี เค ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบเรื่องขาด ลา มาสายของพนักงาน พร้อมสรุปรายวันส่งฝ่ายบริหาร 2. รวบรวมและตรวจสอบความถ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
NAC FIND Recruitment (Thailand) Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...der Pressure, Good Communication SkillsResponsible for all HR works and support such as Payroll, Recruitment, Employment... 
7 วันที่ผ่านมา
Sigma Elevator (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
- รายละเอียด : The person will be in charge of overall HR and Administrative functions. Strong experience in HR and goo... 
12 วันที่ผ่านมา
Sport Thai Bavaria Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บแรงกดดันได้ดี- สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี- สามารถใช้โปรแกรม HR (Prosoft) จะพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถออกต่างจังหวัดได้- ใช้... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยมฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม Excel 2. มีความรู้ด้านประกันสังคม และกองทุนทดแทน ภาษี 3. มีความร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สุรัชดา กรุ๊ป จำกัด  -  เมืองระยอง 9000 - 10000 บาท
1.รับสมัคร พนักงานใหม่ และทำสัญญาการจ้างทำงาน 2.อบรมเรื่อง สวัสดิการ กฎระเบียบของบริษัท ต่าง ๆ ค่าจ้าง วันหยุดต่างๆ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาบุคคล ส่งบุคคลประจำหน่วยงานภายนอก- ไปเดินเรื่องเอกสาร ในหน่วยงานที่รับผิดชอบไปทดแทนงานบ้างเป...
3 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
 ... START DATE: September 1st 2017, JOB DESCRIPTION: The HR Manager will work closely with JUMP!’s Director of Finance... 
5 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...yee data on -Recruitment (handle full process)-Support for HR Share Services I.e. VISA, Work Permit, etc.-Checking any m... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD •...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -คิดและวางรูปแบบ Content ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ ที่จะใช้โพสในสื่อ Online ในช่องทางต่างๆของบริษัท...
2 วันที่ผ่านมา