จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน HR

1-20 จาก 1119 ผลการ

Learnbalance Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกลยุทธ์ในส่วนงาน HRM ทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ตมาเนีย ไลท์ติ้ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก/ภายใน- จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารรายงาน...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities:• Effectively manage and responsible for all HRD functions as Training & Developme...
9 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Establish Personnel management and HR policies-Recruitment Planning and Selection System Consultan... 
6 วันที่ผ่านมา
เอสจี ซอฟเวอเรน เรียลเอสเตท(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...n Resources Manager is accountable for Sovereign Group for HR plans and strategies for assigned business units which are... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน, ประสานงานกับแหล่งงาน, รวบรวมใบสมัคร - คัดเลือกใบสมัครและประสานงาน, สัม...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร พร้อมส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด2. จัดทำสัญญาจ้างงาน เอกสารการบรรจุ เ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาบุคลากร- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับก...
1 วันที่ผ่านมา
chocoholicasia co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง HR SUPERVISOR คือ สรรหา บุคคลากร ในองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปี ร... 
2 วันที่ผ่านมา
เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานด้าน Time Attendance & Payroll 2.งานด้านสรรหาพนักงานใหม่3.งานด้านสวัสดิการ4.งานประชาสัมพันธ์5....
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิธิตา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการดึงดูดพนักงานใหม่ และแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานความต้องการของแต่ละหน่วยงาน-ดูแลรับผิดช...
9 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองสมุทรปราการ 50000 - 70000 บาท
- Management and Training 1 Thai HR staff (HR staff is expanding now) - Report to Japanese GM - HR function for 140 e... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...itment channels inside and outside the Company.Control all HR procedures, organize activities, improve corporate identit... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Will be responsible for achieving Manpower planning for recruitment in order to setting sales team....
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ม...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Handle HR Functions such as Recruitment, Welfare for branches abroad of companies- Working abroad... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัทศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการด้านธุรการทั่วไปของบุคคล - ทำการสรรหาบุคลากรให้ตรงความต้องการ วางแผนอัตรากำลังคน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง- พัฒนาและฝึกอบรม- บริหารผลตอบแทน KPI- บริหารพนักงานสัมพันธ์ คุณสมบัต...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications• ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD• การศึกษาร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานบุคคล- การคัดสรรแรงงานและจ้างงาน- การทำเงินเดือน (Payroll) - สำรวจความต้องการฝึกอบรม ติด...
3 วันที่ผ่านมา