จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน HR

1-20 จาก 11399 ผลการ

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ามรับผิดชอบ •หน้าที่ความรับผิดชอบ- ดูแลบริหารจัดการงานด้าน HR บางส่วน- จัดทำกระบวนการสรรหาบุคคลากร- จัดทำเอกสารค่าตอบแทน... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Support งานสรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรม Payroll และจัดทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ของขวัญ คลินิก เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ แจ้งเข้าและแจ้งออกประกันสังคม,สรรหาบุคคลากร ,นัดสัมภาษณ์งาน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 - 3...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซูชิ เซกิ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลกระบวนการสรรหาพนักงาน2. ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ3. จัดเก็บข้อมูลเว...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดกระบี่
 ...olitical Science, Law or related field- More than 15 years HR&Admin; management experience, ER in FMCG- Strong HR leader... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีทีซี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการบุคคลรายชื่อพนักงานประกันสังคมประกันสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ร...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบุคคลสรรหาพนักงานจัดทำเงินเดือนจัดทำทะเบียนประวัติจัดทำคู่มือการทำงานจัดอบรมการทำงานดูแลความเรีย...
1 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน:1. ดูแลกระบวนการสรรหาคัดเลือกรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่2. ดูแลกระบวนการต...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของพนักงานดูแลสำนักงานและจัดการจองโรงแรมและการจองรถรวมทั้งพนักงานขับร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานเอกสารเบื้องต้น- งานสรรหา- เช็คสต้็อกยูนิฟอร์ม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 22 ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ....• Supporting and supervising day-to-day operations of the HR function.• Providing payroll information; responding to qu... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สรรหาพนักงาน-จัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล-จัดเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน-ทำสภิติขา...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.คัดเลือกใบสมัคร โทรนัดสัมภาษณ์ และส่งอีเมล์ยืนยันการสัมภาษณ์งาน 2.รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบเอกสารผู...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลด้านการสรรหาและจัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน- ดูแลด้านปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงาน- ดูแลด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับลูกค้า/Suppiler/บริการลูกค้าที่มาติดต่อ/รับโทรศัพท์/ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกอื...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานดานการติดต่อประสานงาน และเอกสารตางๆ ภายในส่วนงานบุคคล ที่รับผิดชอบดูแลหน้าร้าน Mini Good...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจรับทำเบิกจ่าย สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ทำความสะอาด-ทำ PM Admin -งานอาคารสถานที่-...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับโทรศัพท์ 2. ต้อนรับลูกค้า หรือ ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ4. งาน...
12 วันที่ผ่านมา
Electronics Data Source & Supply Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •Responsible in overall HR functions and General Affairs functions คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป... 
3 วันที่ผ่านมา
Chanwanich Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for all of human resources activities (employee relations, training and development, ...
1 วันที่ผ่านมา