จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน General Manager

1-20 จาก 11331 ผลการ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  -  สุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการบริการจัดการทั้งทางด้านการบริหารและการตลาดให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย-บริหารงาน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย- จัดทำข้อมูลและสรุปเนื้อหาที่สำคัญ เมื่อไปอบรมสัมมนา หรือไปดูงาน- ป...
2 วันที่ผ่านมา
King Power International Co.Ltd  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำงบประมาณของฝ่าย ประชุมร่วมกับแผนกประจำเดือน กำกับดูแลงานบริการ / งานภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือน ...
8 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...d field-Experience 5 years in in building & facilities management-Good command in English-Working hour: Monday-Friday 08... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ลทีวี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกตามที่บริษัทมอบหมายหรือกำหนดงานให้ เป็นทีมที่สนับสนุนฝ่ายอื่นๆ ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...itration and assignment of tasks on the project2. Assist manage to ensure the correct staffing level and staff and capab... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน ควบคุม และดูแล ติดตามผลความคืบหน้าของคดีต่างๆ ของทนายความที่บริษัทแต่งตั้ง เพื่อให้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎฺิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดและทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงสโตร์(...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอกมหากิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Major responsibilities)1. วางแผนการขายและควบคุมต้นทุน (Budgeting and Cost Con...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหาร จัดการ วางแผนการปฏิบัติงานการบริหารงานขาย (กระเบื้อง สุขภัณฑ์ DIY และเครื่องครัวพร้อมขาย)...
2 วันที่ผ่านมา
Lux Royal (Thailand).co.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Daily Forecast- Monthly Forecast- Prepaid Expenses- Sale Commission- Set up and Accrued Expense- ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำหนดแผนกลยุทธ์ และงานปฏิบัติการโดยรวมในระบบงานค้าปลีก (Retail) ตามนโยบายผู้บริหาร2.ควบคุม สั่งกา...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ..., audit and tax matters (General ledger and Property Fund...  ...ports as required by the Management คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ... 
1 วันที่ผ่านมา
Saiyo Recruitment Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานทั่วไป- Support Japanese Staff- ล่ามแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนซิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ขับรถส่งสินค้าของทางบริษัท ฯ (ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ในนามของ ชาบูกู) ในเขตพื้นที่...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติหน้าที่งาน รับ-ส่งเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเวลาทำงาน จ.-ศ. 08.00-17.00 น. คุณสมบัติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการ ยอดขายและผลกำไร ภายใต้ต้นทุนและยอดสูญเสีย ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับที่กำหนด รวมทั้งดูแลรับผิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อ...
2 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  อุดรธานี
 ...nstant monitoring of P&L in sales, shrinkage, customer management, stock management and all operating and personnel expe... 
23 วันที่ผ่านมา
Dan Murdoch Risk Services  -  กรุงเทพมหานคร
 ...anguage: EnglishDuties and Responsibilities:- Manage SQL database- General IT supportRequired Qualifications:- Thai citi... 
9 วันที่ผ่านมา