งาน Financial Analyst พระนครศรีอยุธยา

1-10 จาก 10 ผลการ

บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
รวบรวมจดทำรายงานตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Supply Chain ประสานงานกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ System Analyst/ Programmer mainly takes responsibility for System Architecture design, Detai... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ - Review Batch Production, packaging record and retained sample - Supporting Quality Assura...
27 วันที่ผ่านมา
เวสเทิร์น ดิจิตอล  -  พระนครศรีอยุธยา
RESPONSIBILITIES Responsibilities: Review functional and design specifications to ensure full understanding of in...
28 วันที่ผ่านมา
DHL Supply Chain (Thailand) Co., Ltd.  -  พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน : - Coordinating / supporting concerned parties in any improvement plans ...
29 วันที่ผ่านมา
Gulf Energy Development Public Company Limited  -  พระนครศรีอยุธยา
To maintain, prepare, monitor, analyst, and troubleshoot for all electrical equipment as power system, transmission lin... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Reeracoen  -  พระนครศรีอยุธยา 25000 - 45000 บาท
 ...ry - Provide needed supportive management to develop financial and budget policies and procedures - Responsible for... 
22 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  พระนครศรีอยุธยา 40000 - 70000 บาท
 ... responsible area - Research general information and financial situation of prospective customers - Visit prospecti... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ - Analyze price proposals, financial reports, and other information to determine reasonable ... 
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ Financial Officer in Banking & Insurance will be in charge of planning and preparation in al... 
8 วันที่ผ่านมา