จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Finance-officer

1-20 จาก 6250 ผลการ

บริษัท โซล่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -cash flow project-ประสานงานธนาคาร-สินเชื่อโครงการ-อื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่...
6 วันที่ผ่านมา
เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารการเบิก/จ่ายเงิน (Petty Cash - Cheque - Cash - Transfer) 2. ประสานงาน Supplier การจ่า...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำบัญชีทั้งด้านจ่ายการจ่ายชำระหนี้การบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้และทั่วไปด้านภาษี-จัดทำบัญชีทั้งด้า...
5 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น...
29 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ร...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา การจ่ายผลประโยชน์ หนี้ค้างชำระ และบัญชีเจ้าห...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการลงทุนต่างๆ2.วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินและช่องทางการลงทุน เพื่อน...
2 วันที่ผ่านมา
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบรายละเอียดเงินสดที่ได้รับจากแผนก Cashier และรายละเอียด CHEQUE ที่ได้รับจากแผนก Credit 2. ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลเรื่องบัญชีและการเงิน2.ประสานงานและทำงานเอกสารได้ดี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 -...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์การเงินของบริษัท2.วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน และนำเสนอข้อมูลงบการเงิ...
2 วันที่ผ่านมา
อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Proficient in accounting/finance, A/P, A/R, G/L, Taxes, Budgeting, Costing, Cash management.• Pr... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Ensuring the timely collection of payments for the corporation.Monitoring and reporting on deviatio...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ •Managing the day to day activities/functions of the Accounts and Finance Section•Preparing financi...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,บัญชี, เศรษฐศาสตร์ ...
7 วันที่ผ่านมา
Smartcruit Consultant Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...not over 28 years,• Bachelor’s degree in Accounting and Finance or other related fields• At least 1 year experiences in... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Manage for all areas related to financial and accounting including general accounting, accounts re...
28 วันที่ผ่านมา
Smartcruit Consultant Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...y, age between 32 - 36 years old.• Bachelor’s degree in Finance, Accounting or Economics with Master Degree in Business... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
Handling all control cash out payment activities Handling deposit/withdraw operation and transaction Control petty ...
2 วันที่ผ่านมา
Skyworth (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนและควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงการปิดงบการเงิน และจัดทำรายการทางบัญชีแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 20000 - 30000 บาท
 ...inancial liquidity is present) - Prepare documents for finance and coordinate with concerned agencies - Analyse data... 
19 วันที่ผ่านมา