จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Export-Manager

1-20 จาก 10703 ผลการ

บริษัท ซิโฟน่าค๊อฟฟี่ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานติดต่อ Supplier ในการสั่งซื้อสินค้า2.บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและเป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนะมล กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านการ นำเข้า – ส่งออก ทั้งหมดของบริษัท • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากต่างประเทศ ...
6 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...least proven 3 yrs. experience in international trading, export sales or management - Able to travel aboard to deal with... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการนำเข้าและส่งออกจัดเอกสารและติดต่อประสานงาน ในการนำเข้า ส่งออก เป็นไปตา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี- มีประสบการณ์การทำงานด้าน Export อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสด... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ated fields• Have 5 years working experience in Business Export, Previous experience in Leather industry will be advanta... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาเขียว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านการขายกับต่างประเทศ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ...
7 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Manage and control overall of Customer service-Co-ordinate with supplier, agent, Sea line, Air lin... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ee in Marketing, Business Management or related fields.- 1-3 y...  ...ars working experience in Export Sales or related field.- ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน และเสนอการขาย-การส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้า- จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งออก/ เอกสารการขาย- ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคส ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ To prepare all export document คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสาร / ประสานงาน การส่งออก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึก...
2 วันที่ผ่านมา
Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานระหว่างสายเดินเรือสายการบินและลูกค้าเพื่อดำเนินการเอกสารส่งออก-จัดเตรียมเอกสารขาออก...
5 วันที่ผ่านมา
RAMA PRODUCTION Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Introduce company’s ingredients and additives as well as generate new business to prospective cus...
2 วันที่ผ่านมา
Yongzone Jewelry co,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 อื่นๆ...
7 วันที่ผ่านมา
ลัค สยาม เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ale/Female thai nationality-Have knowleage experience in export is appriciate-Excellent organization skill and able to w... 
7 วันที่ผ่านมา
Berli Jucker Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ License per invoice• ตรวจเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและเตรียมเอกสารเพื่...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ขาโลจิสติกส์,บริหารทั่วไป3.มีประสบการณ์ทำงานด้านImport + Export อย่างน้อย 1 ปี4.มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ• ดูแลลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าให...
5 วันที่ผ่านมา