จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Event-Marketing-Officer

1-20 จาก 9351 ผลการ

บริษัท เค.ที.คอเปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร และนำเสนอสินค้าในรูปแบบ Event คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับกา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Event planning, design and productio...  ...omer satisfaction• Conduct market research, gather informati... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิส มาม่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ขึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1) เคยทำงานในลักษณะ EVENT MARKETING หรือ ORGANIZER พิจารณาเป็นพิเศษ2) มีมนุษย์สัมพ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการจัดกิจกรรมทางการตลาดของฝ่าย2. จัดเก็บเอกส...
5 วันที่ผ่านมา
Ultimate International Marketing Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Event Marketing Executive บุคคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท จะได้รับการฝึกอบรมทั... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น 3. ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆ ของบริษัทฯ (แผนกยูสคาร์) ซึ่งประกอบด้วยการจัด Even... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เก...
5 วันที่ผ่านมา
เค.อี.รีเทล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการพื้นที่โปรโมชั่น ให้เกิดรายได้ตามงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย2. หาลูกค้าใหม่ๆมาใช้พื้นที...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนนำเสนอกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย2. สนับสนุนกิจกรรมร้านค้า Karmart Shop3. ประสานงานในการจัด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.ที.คอเปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านการขายและการตลาด- พบปะพูดคุยกับลูกค้าในการนำเสนองาน ส...
2 วันที่ผ่านมา
Electronics Extreme Limited  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...elop Annual Sponsorship & Event strategies with Brand Pla...  ...helor’s /Master degree in Marketing or related field.Experien... 
13 วันที่ผ่านมา
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ข้อง- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน Creative- มีความรู้ในด้าน Event และออกแบบ- มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดด... 
8 วันที่ผ่านมา
360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดครีเอทีฟ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท- สรุปทำแผนปฎิบัติงาน กิจกรรม บริษัท และละกิจกรรม- ติดต่อประสาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบฉาก เวที บูช คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบก...
2 วันที่ผ่านมา
Central Hardline Group  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดกิจกรรมในพื้นที่สาขาให้เป็นไปตามแผน ข้อกำห...
5 วันที่ผ่านมา
Thaiorganize  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานติดต่อต่างๆ ทำงานเอกสาร ส่งเอกสาร พิมพ์เอกสารต่างๆ ดูแลจัดการในบริษัท และสามารถทำงานที่ได้...
9 วันที่ผ่านมา
โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้งในประเทศและต่างประเทศ ตรวจสอบดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงาน event ที่เป็น project ทั้งหมดช่วยประสานงานกับบริษัท partnershi... 
5 วันที่ผ่านมา
KM CC GROUP  -  นครปฐม
 ...ารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ในกรณีที่ต้องออกงาน Event- ต้องมีคุณสมบัตินำเสนอความคิดเก่ง เป็นนักสื่อสารและเป็นน... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท2. ดูแลประสานงานการจัด event ตลาดเช้าเย็นและจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้3. จัดทำแผนงาน และคิ... 
22 วันที่ผ่านมา
PT Blossom  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิด Concept งาน และสร้างสรรค์ด้าน Event ที่เป็นเลิศยอดเยี่ยม- จัดทำ Proposal ได้ดี และ Present ก... 
2 วันที่ผ่านมา