จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Data Analyst

1-20 จาก 3154 ผลการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ1) ทำ data warehouse2) แปลง data ให้เป็น information (รวมทั้งทำ dash board)3) เ... 
2 วันที่ผ่านมา
CDS Solution Corp.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...n, and execute reports and analytics plans● Experience in Data warehouse management● Share results of analysis and recom... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพยากรณ์หรือทำนายด้านการตลาด เพื่อหาโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอน...
19 วันที่ผ่านมา
The BRS Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์ สามารถใช้งานโปรแกรมป...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ers anywhere living in this region. Digital Marketing Data Analyst This position is based in Thailand. As Digital Market... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Data Analyst และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ- ดูแลเรื่องอัตรากำลังคนของพนักงานสาขา- ติดตามงานระหว่า... 
2 วันที่ผ่านมา
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nts and computer-based information • Monitor and Operate Data Centers critical functions and facilities to meet or exce... 
8 วันที่ผ่านมา
Agoda  -  กรุงเทพมหานคร
The people data analyst will be responsible for pushing the limits of what we can do with our data to drive insights a... 
7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sertis  -  กรุงเทพมหานคร
We are looking for  Data Analysts who will help us turn data into information, get insights and develop business Intel... 
17 วันที่ผ่านมา
Agoda  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nds or patterns in complex data sets using different techn...  ... ~At least 3-years in Data Analyst position or otherwise in p... 
26 วันที่ผ่านมา
Chilindo Co. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
We are looking for a Junior Game/Data Analyst who will be responsible for tracking/monitoring Game and App KPIs and a... 
26 วันที่ผ่านมา
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่ความรับผิดชอบ • Creating, updating and performing QA on data mapping to ensure accuracy within our standards, policies... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • คีย์ข้อมูลสินค้าลงระบบ• จัดกลุ่มสินค้ารุ่นเดียวกันที่ขายโดยร้านค้าหลายๆเจ้า ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถใช้ Excel คล่อง ( ใช้สูตรได้ )- สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access ได้ ถ้าเคยเขียนโป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมวัน
หน้าที่และความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการทบทวน งานการเงินด้านรับ และ ด้านจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการจัดทำรายงาน...
11 วันที่ผ่านมา
อโกด้าเซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...responsible for performing data analyses and reporting wit...  ...erience group. The data analyst will be working closely wi... 
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมวัน
 ...reports to support management team. • Collect financial data to summarize monthly sale volume reports such as; - Sal... 
14 วันที่ผ่านมา
PlayLab จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ability to produce valuable reports from large amounts of data. RESPONSIBILITIES The role focuses on working both... 
26 วันที่ผ่านมา
Global Food Products Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
คีย์ข้อมูล ทำรายงาน ประสานงานฝ่ายขาย รับเรื่องจากลูกค้า RESPONSIBILITIES คีย์ข้อมูล ทำรายงาน ปร...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวม สรุปข้อมูลด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานนำเสนอผู้บริหารสรุปยอดขายและวิเคราะห์ยอดขา...
13 วันที่ผ่านมา