จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Creative-marketing

1-20 จาก 1779 ผลการ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอแนวคิดงานโฆษณาที่แสดงออกถึงจุดหมายของงานนั้น และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์2.เขียนคำโฆษณา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกา...
16 วันที่ผ่านมา
grow up co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ CREATIVE EVENTHighly Creative , always has fresh * Think out of BoxQualification:• Bachelor or Mast...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำกับดูแล ดำเนินงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Empag Pte. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
We are looking for a Creative Consultant for Production & Marketing business, who can always come up with creatively ing... 
1 วันที่ผ่านมา
Empag Pte. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
We are looking for a Creative Consultant Assistant for Production & Marketing business, mainly this person will be colla... 
1 วันที่ผ่านมา
360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ครีเอทข้อความประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารทางการตลาด2.ครีเอทกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางการตลาดออนไลน์3.ปร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Qualifications: - Graphic Design Skills, Layout Skills, Creative Services, Customer Focus, Creativity, Flexibility, Atte... 
11 วันที่ผ่านมา
Rest'er Day  -  กรุงเทพมหานคร 20000 - 25000 บาท
- วางแผนกลยุทธ์ ตลาดออนไลน์ - สร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อพัฒนาสื่อโฆษณาทางด้านการตลาดในทุกเครื่องมือ ให้น่าสนใจมากที่สุด ...
2 เดือนที่แล้ว
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Presentation / Concept ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า - คิดรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากห...
15 วันที่ผ่านมา
เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 – 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เก...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาและ connection ทางด้านสื่อ-Creative printable skills-ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ...
3 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 30000 - 50000 บาท
 ... - Lead team to create Creative content - Responsible ...  ...and knowledge in digital marketing trends - Up to date wi... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการข้อมูลปริมาณมาก ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายเขียนโครงสร้าง/ร่าง Infographicศึกษาข้อมูลตามโจทย์ และสาม...
18 วันที่ผ่านมา
Wewebplus Co,.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามตรงกับความต้องการของลูกค้าทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติ เพศ : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการตลาด การเขียน Copy Writer สำหรับสื่อโฆษณา Packing และ Update ข้อมูลเนื้อหาใ...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอทออกาไนเซอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ความสามารถ : มีความคิดสร้างสรรค์ และเก่ง...
19 วันที่ผ่านมา
Major Cineplex Group Plc.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...randing, Email Marketing / Newsletters, Viral Marketing, Market Analysis, Creative Presentationคิดสร้างสรรค์ Campaign, E... 
14 วันที่ผ่านมา
TRI-C COMMUNICATIONS CO., LTD.  -  ดินแดง, ภาคกลาง
- รายละเอียด : - Certificate or Bachelor’s Degree or higher in Art and Advertising or other related fields- 3-5 years e...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ด็อกเตอร์เฮด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เขียนสคริป ,ดูแลการทำงาน คุมตัดต่อ 1. จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*...
7 วันที่ผ่านมา