จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Creative-Director

1-20 จาก 869 ผลการ

Chilindo.com  -  กรุงเทพมหานคร
As the Assistant Creative Director at Chilindo , you will be in charge of, and responsible for creative content fo... 
14 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 30000 - 50000 บาท
Job Description - Lead team to create Creative content - Responsible for final quality of team output - Initiate a... 
27 วันที่ผ่านมา
grow up co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ CREATIVE EVENTHighly Creative , always has fresh * Think out of BoxQualification:• Bachelor or Mast...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไวเน็กซ์ ไซน์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ต้องการ มืออาชีพ creative / graphic designer / signages design / event / products design / printing etc. มาเป็นหุ้นส่วนร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด ( สำนักข่าว ที - นิวส์ จำกัด)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์- เขียนสคริปรายการ- ดูแลการผลิตรายการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาวเวอร์ สตาเลียน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการดำเนินงานด้านเนื้อหาสื่อออนไลน์ และนำเสนอแนวความคิดเพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคิด...
2 วันที่ผ่านมา
CDS Solution Corp.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ design UX, UI websiteองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาต...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิด Concept.และสร้างสรรค์งานเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมางการตลาด Presentงานและนำเสนองานต่อลูกค้า คุณสมบั...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะแซสซี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ ภายใต้กรอบงานของลูกค้าได้อย่างน่าสนใจสามารถไปรับ Brief หรือรับ Brief จากทีมงา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Presentation / Concept ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า - คิดรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากห...
1 วันที่ผ่านมา
Thainakornosod  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความคิสร้างสรรค์ ที่สามารถผลิตรายการให้สอดคล้องกับแผนการตลาด และสอดกล้องกับสินค้า เพื่อตอบโจทย์ทา...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำกับดูแล ดำเนินงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่...
3 วันที่ผ่านมา
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและ จัดวางแนวความคิดในการออกแบบงาน Events และกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานเ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Designing photos graphic with illustrator tools and materials.- Planning the concept of the graph...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาและ connection ทางด้านสื่อ-Creative printable skills-ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกา...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี- วุฒิปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์โบราณคดี บริหารงานพิพิธภัณฑ์ หร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอทออกาไนเซอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ความสามารถ : มีความคิดสร้างสรรค์ และเก่งงานเขียน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการข้อมูลปริมาณมาก ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายเขียนโครงสร้าง/ร่าง Infographicศึกษาข้อมูลตามโจทย์ และสาม...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอแอนด์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดสร้างสรรค์รูปแบบรายการใหม่ๆ ให้น่าสนใจและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา- เขียน script และรวบรวมข้อมูล เ...
1 วันที่ผ่านมา