จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Creative-Designer

1-20 จาก 1831 ผลการ

CDS Solution Corp.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ design UX, UI websiteองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาต... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการตลาด การเขียน Copy Writer สำหรับสื่อโฆษณา Packing และ Update ข้อมูลเนื้อหาใน W...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...- Illustrates concept by designing rough layout of art and ...  ...n Skills, Layout Skills, Creative Services, Customer Focus... 
1 วันที่ผ่านมา
Wewebplus Co,.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามตรงกับความต้องการของลูกค้าทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติ เพศ : ...
2 วันที่ผ่านมา
grow up co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ CREATIVE EVENTHighly Creative , always has fresh * Think out of BoxQualification:• Bachelor or Mast...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม
 ...g and product marketing teammates to support our website design and content marketing (blog, social media assets, and mo... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Agoda  -  กรุงเทพมหานคร
« Back to overview Creative Designer Bangkok, Thailand Help design the future of Agoda. We are looking for thought... 
2 เดือนที่แล้ว
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด ( สำนักข่าว ที - นิวส์ จำกัด)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์- เขียนสคริปรายการ- ดูแลการผลิตรายการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิด Concept.และสร้างสรรค์งานเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมางการตลาด Presentงานและนำเสนองานต่อลูกค้า คุณสมบั...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาวเวอร์ สตาเลียน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการดำเนินงานด้านเนื้อหาสื่อออนไลน์ และนำเสนอแนวความคิดเพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคิด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Designing photos graphic with illustrator tools and materials.- Planning the concept of the grap... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Presentation / Concept ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า - คิดรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากห...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะแซสซี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ ภายใต้กรอบงานของลูกค้าได้อย่างน่าสนใจสามารถไปรับ Brief หรือรับ Brief จากทีมงา...
2 วันที่ผ่านมา
Thainakornosod  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความคิสร้างสรรค์ ที่สามารถผลิตรายการให้สอดคล้องกับแผนการตลาด และสอดกล้องกับสินค้า เพื่อตอบโจทย์ทา...
9 วันที่ผ่านมา
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและ จัดวางแนวความคิดในการออกแบบงาน Events และกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานเ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำแผนการตลาด 360 องศา สร้างแคมเปญโปรโมชั่น โฆษณาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกา...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำกับดูแล ดำเนินงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการข้อมูลปริมาณมาก ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายเขียนโครงสร้าง/ร่าง Infographicศึกษาข้อมูลตามโจทย์ และสาม...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาและ connection ทางด้านสื่อ-Creative printable skills-ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอแอนด์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดสร้างสรรค์รูปแบบรายการใหม่ๆ ให้น่าสนใจและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา- เขียน script และรวบรวมข้อมูล เ...
1 วันที่ผ่านมา