จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Chief Accountant

1-20 จาก 4190 ผลการ

YKK (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ความรับผิดชอบ - Mainly all responsibility of managing accounting, finance and cost division of S&B business- Manage, co... 
1 วันที่ผ่านมา
Girl Friday Ltd. Part.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Provide assistance in overall accounting activities including management reporting, budgeting,for...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...rect daily revenue journal2. Controls all balance sheet accounts by preparation of monthly account reconciliations and a... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี แอนด์ ดี อินน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถปิดงบได้-สามารถกระทบยอดได้- สามารถบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน-มีประสบการณ์ในการทำงานทางด...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัยวรดิศ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมและจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปี เช่น ภ.ง.ด1ก. , ภ.ง.ด 50, ภ.ง.ด.51• จัดทำ Payme...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลด้านบัญฃีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ และบัญชีแยกประเภท - สามารถปิดบัญชีการเงินได้ - ดูแลเอกสารทางกา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)  -  กรุงเทพมหานคร
- Ensure that all financial and accounting functions are properly administered and monitored. - Prepare and verify fina...
7 วันที่ผ่านมา
ฺBuddy Group Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในสายงานด้านไม่น้อยกว่า 10 ปี-จบการศึกษาวิชาชีพบัญชีระดับ ปริญญาตรี -สามารถปิดงบได้-ส...
27 วันที่ผ่านมา
สวิสโซเทล รีสอร์ต ภูเก็ต ป่าตอง บีช  -  ภูเก็ต
คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 20 ปีขึ้นไป - การศึกษา ปริญญาตรี - ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป - สื่อสารภาษาอังกฤษได้...
18 วันที่ผ่านมา
Alisea Boutique Hotel  -  กระบี่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี คุณสมบัติ 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี 2.มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย...
3 วันที่ผ่านมา
Six Senses  -  ประเทศไทย
 ... the following: • Implements and maintains effective accounting practices and procedures as required by corporate poli... 
สมัคร Jooble 7 วันที่ผ่านมา
บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุม ดูแล บริหารงาน ภายในแผนกบัญชี และปิดบัญชีประจำเดือน ค่าบริการ มีเครื่องแบบและอาหาร มีห้องปฐมพยาบาล มีห้องออกกำ...
9 วันที่ผ่านมา
The Three By APK  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา คุณสมบัติ - เพศชาย / เพศหญิง - มนุษย์สัมพันธ์ดี - มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อ...
15 วันที่ผ่านมา
Bella Vista Beach Resort Koh Lipe  -  ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี คุณสมบัติ -เพศ ช/ญ -อายุไม่เกิน 35 ปี -สามารถปิดงบการเงินได้ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Kokotel Thailand  -  กรุงเทพมหานคร
 ...male Age: 30-40*Negotiable - Bachelor- s degree in Accounting, Finance, CPD is preferred - At least 5 years in hot... 
1 วันที่ผ่านมา
Trang Hotel Bangkok  -  กรุงเทพมหานคร
Job Qualifications *เพศชาย-หญิง อายุ 30-50 ปี *สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน *มีประสบการณ์ทำงาน...
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Chief Account

ใหม่
Laksasubha Resort Hua Hin  -  ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ Responsibility for all aspects of the financial performance, sales and revenue gener...
1 วันที่ผ่านมา
Bella Vista Beach Resort Koh Lipe  -  ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี คุณสมบัติ -เพศ ชาย/หญิง -อายุไม่เกิน 35ปี -สามารถปิดงบการเงินได้ -สามารถสื่อสารภาษาอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Rama Gardens Hotel Bangkok  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ารเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ตำแหน่ง Chief Account อย่างน้อย 3 ปี - มีความรู้ระบบบัญชีโรงแรม - มีควา... 
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Bhundhari Spa Resort & Villa  -  บ่อผุด
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี คุณสมบัติ -มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี -มีความอดทน -มีทัศนคติที่ดี -สาม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว