จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Call center supervisor

1-20 จาก 6201 ผลการ

คนหางาน  -  สระแก้ว
 ...ภาพการให้บริการ ส่วนงาน Call Centerคุณสมบัติ- เพศ ช/ ญ อายุ...  ...ter Staff / Call Center supervisor อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป- ม... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูลควบคุมพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด- จัดทำรายงานต่างๆ เช่น Da...
2 วันที่ผ่านมา
บมจ.ไทยประกันชีวิต  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา- มีประสบการณ์ด้าน Call Center อย่างน้อย 5 ปี (หากเคยผ่านการคุมทีมหรือเป็นหัวหน้าจะไ... 
6 วันที่ผ่านมา
Smart Power Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ♢ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป- คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต- แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัม...
11 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมบริหารจัดการ team call center ด้านมาตราฐานการทำงาน, up date ข้อมูลใหม่ๆ , วางแนวทางการแก้ไขป... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
 ...เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด- ดูแลและควบคุมคุณภาพพนักงาน Call Center เพื่อให้สามารถทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด... 
22 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...greement ที่กำหนด- วางแผนการปฎิบัติงานให้เป้นไปตาม KPI Supervisor ที่กำหนดไว้- วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความพึ... 
1 วันที่ผ่านมา
TLS  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานต่างๆ ภายในองค์กรและนอกองค์กรติดต่อลูกค้า หรือให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสามาร...
6 วันที่ผ่านมา
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ำ ปริญญาตรี - จบใหม่รับพิจารณา - มีประสบการณ์ด้าน Call Center ในบริษัทประกัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะด้านการส... 
7 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับสาย ตอบคำถาม ให้ข้อมูลลูกค้า-รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำและคำติชม-บันทึกข้อมูลการรับสายในระบบ-ปร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์ และตอบคำถามลูกค้า- ยกเลิกบริการให้แก่ลูกค้า- แนะนำบริการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนศ.จบใหม่)3. มีประสบการณ์ด้าน Call Center พิจารณาพิเศษ4. ชอบเจรจาและสื่อสาร มีใจรักงานบริการ5. ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานรับแจ้งปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ...
1 วันที่ผ่านมา
Landy Home (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ Call Center- ให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น- บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ CRM- บ... 
1 วันที่ผ่านมา
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถรับสาย in และ out กับ ลูกค้าได้ให้มีความประทับใจทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.สร้างสั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเก็ท อี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล แนะนำในการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ และนำเสนอวิธีการแก้ไขต่างๆ สร้างความสั...
2 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ลูกค้าสัมพันธ์รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บริษัทฯ - บันทึกข้อมูลลูกค้าและบัตรรับปร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกหรือลูกค้า และประสานงานกับทีมงานภายในให้การทำงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่อให้พนักงานมี Standby ตลอดเวลา Office Hours9. Report Call Center Performance10. ตอบSocial Network11. Set up Script12. ... 
6 วันที่ผ่านมา
บมจ.ไทยประกันชีวิต  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถรับเรื่องงานแก้ไขข้อร้องเรียน งานแก้ไขปัญหาจากผู้เอาประกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อบริการป...
1 วันที่ผ่านมา