จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Assistant HR Manager

1-20 จาก 19926 ผลการ

บริษัท อิปปุโดะ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์งานด้านแอดมิน และ HR จะพิจารณาเป็นพิเศษมีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ม... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอที คอสเมติค (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ลงประกาศรับสมัครงานทาง Internet และติดต่อหน่วยงานอื่น เพื่อประชาสัมพันธ์งาน2.สรรหาและคัดเลือกผู้ส...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.เอ.ซี.ที แอคเคาทติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการสรรหา บุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง บุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากร...
27 วันที่ผ่านมา
V Residence Hotel and Serviced Apartment  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้านเอกสาร- สรรหาพนักงาน- สัมภาษณ์งานเบื้องต้น- ปฐมนิเทศพนักงานเบื้องต้น- เช็ค ขาด ลา มา ส...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Control job duty and develop HR staffs in all aspects for achieve the target as following -Take th... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ระยอง
 ...derstanding of recruitment needs of the company.- To assist Manager in recruitment, compensation, welfare and benefits a... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage overall in HR role.• Estiblish and implement departmental goals , objectives , policies , ... 
1 วันที่ผ่านมา
ฟ้าใส โปรดักชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
1 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ1. บริหารภาพรวมและดูแลการทำงานฝ่าย HR ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้2. ร่วมพัฒนาระบ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง- พัฒนาและฝึกอบรม- บริหารผลตอบแทน KPI- บริหารพนักงานสัมพันธ์ คุณสมบัต...
6 วันที่ผ่านมา
THAIHUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารงานบุคคล/กำลังคนให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว2.วางแผนในการพัฒนา/...
7 วันที่ผ่านมา
PP Ontime.CO.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ... skills.• Strong corporate vision and ability to translate HR strategies and plans into action. • Good Presentations If ... 
6 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...on , and labor relations;- Manages human resources operations...  ...nce in Kitchen Appliance. (HR from competitor such as Sm... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ1.งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... employment documentation - Manage and develop recruitment pro...  ...ve and efficient support on HR matters to the HR Managemen... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...งานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HR Officer)คุณสมบัติ1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป2. อายุระ... 
13 วันที่ผ่านมา
Happy home cable tv.co,.th  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน กำกับและดูแล งานบริหารบุคคลากรประสานงานนโยบายเกี่ยวกับงานบุคคลากร ให้ดำเนินตามเป้าหมายสามารถ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด  -  ภูเก็ต
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ในสาขาวิ...
22 วันที่ผ่านมา
SC Group  -  กรุงเทพมหานคร
 ...boveBachelor Degree - Master Degree in human resources management or other related field.Having experience in human reso... 
1 วันที่ผ่านมา