จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Assistant-brand-manager

1-20 จาก 3892 ผลการ

Procter & Gamble  -  กรุงเทพมหานคร
During the first 12-18 months of your career, some responsibilities will include marketing plan development to identif...
3 วันที่ผ่านมา
Bonny International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ออกจำหน่ายและเป็นที่รู้จักในตลาด 3. สร้างภาพลักษณ์ให้กับ Brand ที่คัดเลือก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการออกแบบ / การผลิต และขายสินค้า เพื่อให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายของบริษัท-Run Team คุณสมบัติ เพ...
2 วันที่ผ่านมา
Mondelez  -  กรุงเทพมหานคร
 ...evelopment – Local & SEA ~Manage new product development, e...  ...ks are SEA compliant. Brand Development ~Responsible ... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ * Work with Marketing Manager to develop brand plan that are in line with the corporate brand strat... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาร์มมิ่งเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานเกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารพัฒนาและวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขอ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nd assess against goals -Manage, motivate and train sales ...  ... implement new tactics for brand -growth คุณสมบัติเพิ่มเ... 
14 วันที่ผ่านมา
Red Bull GmbH  -  กรุงเทพมหานคร
Red Bull Student Brand Managers are a part of the most dynamic and empowered student ambassador program in the world. Ou... 
7 วันที่ผ่านมา
มูฟฟาสท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานระหว่าง Brand และฝ่ายต่างๆในบริษัท- ตามงาน Job Countdown- Prodution Planning คุณสมบัติ ... 
2 วันที่ผ่านมา
Nestlé  -  ประเทศไทย
 ...onsumer portrait, consumer engagement funnel for her/his brand •Activate Brand Essence and Vision •Develop and upda... 
22 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
 ...t will be responsible for management and development of overal...  ...eting activities to build brand equity, and also with cre... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม male/female Education: BA or MBA Highly responsible and willing t...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายบริษัท ผลักดันในส่วนของยอดขายให้มีประสิท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Agoda  -  กรุงเทพมหานคร
 ... not an especially famous brand. Nor is it associated wit...  ...ort ongoing campaigns via managing relationships with agenci... 
2 เดือนที่แล้ว
เรด บารอน ไซคลิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...และวางแนวการขาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ5.สร้าง Brand และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า6.บริหารการตลาดทุกๆด้า... 
2 วันที่ผ่านมา
Johnson & Johnson  -  กรุงเทพมหานคร
JOHNSON & JOHNSON (THAILAND) LIMITED Senior Brand Manager RESPONSIBILITY • To use consumer insigh... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
aCommerce  -  กรุงเทพมหานคร
E-Commerce store Manager About aCommerce. aCommerce pro...  ... solutions for start-ups, brands, retailers, and manufactu... 
2 เดือนที่แล้ว
DAS Marketing Services (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล KPI ให้เป็นไปตามเป้าหมาย- ดูแลและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถอย่างดีที่สุด-...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนงานด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายระยะสั้นและระยะยาว - ดูแลติดตามงานนโยบายการขายและส่งเสริ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...d executing overall marketing & sales activities such as brand development, sales promotion, all kinds of sales event, ... 
4 วันที่ผ่านมา