จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Assistant-Project-Manager

1-20 จาก 12413 ผลการ

บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลรับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย2.ประสานงานระหว่าง Production และผู้เกี่ยวข้อง3.ดูแลการตลา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค และการควบคุมค่าใช้จ...
2 วันที่ผ่านมา
UPPER EVENT (THAILAND) COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รับการประชุมและเกี่ยวข้องกับอีเว้นท์ได้เป็นอย่างดี อาทิ Project Timeline, Project Checklist, MC & MAIN SCRIPT / • ทักษะ... 
2 วันที่ผ่านมา
Kinden (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ขาย ผู้รับเหมา และส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจนกระทั่งงาน...
2 วันที่ผ่านมา
Saraff Infotech Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ความรับผิดชอบ • Develops project objectives by reviewing ...  ...d plans; conferring with management.• Determines project res... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ/อุปกรณ์และวัดหน้างาน2. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ3. ติดตามและรายงานความค...
2 วันที่ผ่านมา
Siam Multi Cons Co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ-รวบรวมและนำส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการ-Visit S...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้การเริ่มต้...
9 วันที่ผ่านมา
4Plus Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
Performing overall project planning. Defining, estimat...  ...rganization structure and managing project team. Monitorin... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานลูกค้า-โทรติดต่องาน/เข้าพบลูกค้า/ไปดูงานก่อสร้าง-งานเอกสารต่างๆ เช่น ออกใบอนุมัติเช่า/วา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล Project ด้าน IT ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเดินตาม Timeline - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร และปร... 
2 วันที่ผ่านมา
KDN Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง- ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และสเป็กของที่กำหนด- แก้ไขปั...
2 วันที่ผ่านมา
Kinden (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ขาย รับเหมา และส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจนกระทั่งงานแล้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมแผนงานทั้งหมดในการวางแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย- ดำเนินการควบคุมในการก่อสร้างให้เ...
2 วันที่ผ่านมา
บจก.แสงชัยมิเตอร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานด้านการออกแบบติดตั้งระบบตู้ Control -ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน-ออกแบบเขียนโปรแกรม PLC -...
2 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ร2. ISO 9000 , 14000 , 18000ทักษะที่ต้องมี 1. Microsoft Project , Project Planning2. Problem Sloving สวัสดิการ ประกั... 
2 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดการเอกสาร รายงาน ข้อมูลโครงการ-รับผิดชอบการประสานงาน ติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชน-ดูแลการดำเนิน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลติเมท เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารตรวจรับงานติดตั้ง- ติดต่ออาคาร สถานที่ สำหรับเข้าทำการติดตั้ง- ประสานงานเรื่อง การรับส่ง ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการลูกค้า และสามารถนำไปประยุกต์กับร่วมกับทีมออกแบบและพัฒนาระบบ* ส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี มีความอดทนและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานมีประสบการณ์ด้าน Project และ Event Coordinator จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ท... 
5 วันที่ผ่านมา