จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Assistant-Maintenance-Manager

1-20 จาก 11552 ผลการ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนงบประมาณสำหรับค่าบำรุงรักษาและแผนการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ของสาขาในภูมิภาคที่รับผิ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด/ศึกษาการทำงานเครื่องจักรพร้อมทั้งวิเคราะห์ปั...
1 วันที่ผ่านมา
พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับสายลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ,ฉุกเฉินและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจอง ให้ความช่วยเหล...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...perates course maintenance equipment as d...  ...s to equipment manager immediately. ... 
1 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประจำสำนักงานใหญ่(ปากเกร็ด) จำนวน 7 อัตรา2. ประจำโชว์รูม SB Design Square สาขา Crystal Design Ce...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.วาย.อินเตอร์-เทรด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องบอยเลอร์ บริษัทลูกค้า- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการซ่อม ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงระบบประกอบคลังสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.โอ.อี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รู้ระบบไฟฟ้า น้ำปะปา ระบบโรงแรม2. วางแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี3. มีความรับผิดชอบและม...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีพี มอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างไฟฟ้า-ควบคุมดูแลไฟฟ้าภายในโรงงาน-ควบคุมดูแลระบบ PLCช่างซ่อมสร้าง-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายใน...
10 วันที่ผ่านมา
King Power International Co.Ltd  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากใบแจ้งซ่อมหรือคำสั่งโดยตรงจากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงข...
29 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองระยอง 65000 - 70000 บาท
รายละเอียดงาน - Responsible for managing and controlling the Division of Maintenance as manager คุณสมบัติของผู้สมัค... 
10 วันที่ผ่านมา
จังหวัดชลบุรี
เนื้อหางาน Responsible in managing all maintenance function by planning preventive and maintenance machinery to effec... 
2 เดือนที่แล้ว
Nippon Consulting Receuitment Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ry sales volume of total managing areas in order to achiev...  ...ersee regular preventive maintenance, maintain outlet safety ... 
11 วันที่ผ่านมา
จังหวัดชลบุรี
เนื้อหางาน - Management maintenance section included machine, u...  ...e in management level assistant manager minimum 3 yea... 
2 เดือนที่แล้ว
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
• วางแผนงบประมาณสำหรับค่าบำรุงรักษาและแผนการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ของสาขาในภูมิภาคที่รับผิดชอบ • ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อีท มี กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลควบคุมพนักงานที่อยู่ในร้านให้มีระเบียบ- ดูแลควบคุมยอดขายในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย- ตรว...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) , Falcon Insurance Publ...  -  กรุงเทพมหานคร
 ...uct design and maintenance, providing ana...  ...he department• Assist AVP Underwriti... 
1 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  วิภาวดี 60000 - 70000 บาท
 ... - Responsible for shop management (approximately 80) in c...  ...igning staff to contact maintenance company dealing with el... 
18 วันที่ผ่านมา
Reeracoen recruitment  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Perform machinery maintenance such as boiler, etc.- Visit clients and provide consultations abou... 
11 วันที่ผ่านมา
Tetra Pak  -  เมืองระยอง
 ...ough WCM methodology and maintenance strategy ~Propose and  ...  ... regulations and laws. ~Manage a part of the technical ... 
5 วันที่ผ่านมา