จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Administrative-Assistant

1-20 จาก 5174 ผลการ

โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อบ - We are looking for an Assistant IT Administrator to assist our team. This position will help assist to define, deve... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...g, follow up the progress of the meeting.- Assist executive on administrative and support team- Collate and generation o... 
2 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 .... (Procurement)-Keep update sales and management files-Assistant to MD คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 33 ปี ระดั... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Responsible for administration tasks to support projects and Program deployment under make Excelle... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำเอกสาร ด้านงานธุรการและงานบุคคล- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Provides support of the cloud infrastructure. 2. Deploys and configures cloud infrastructure com...
8 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล server และ service ต่างๆๆ ที่อยู่บน server ที่ใช้รับบปฏิบัติการ Windows คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำข้อมูลลูกค้า- ค้นหาทรัพย์จากอินเตอร์เน็ต- อัพเดทข้อมูลทรัพย์- ประสานงานกับเจ้าของทรัพย์เพื่อเก็...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการประสานงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประ...
2 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
2 วันที่ผ่านมา
Electronics Extreme Limited  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลการทำเบิกจ่ายภายในแผนกให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งข้อมูลให้กับแผนกบัญชีและการเงินรวมไปถึงฝ่ายที่เก...
2 วันที่ผ่านมา
Rachada Chemicals Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการจัดการและบริหาร1. ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารและระบบการกรอกข้อมูลเอกสารอีเล็คทรอนิค ว่ามีการทำง...
2 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการทั่วไปงานให้บริการให้ข้อมูลลูกค้าภายในออฟฟิศงานทำข้อมูลให้กับลูกค้าและผู้บริหารภายในออฟฟิศ...
3 วันที่ผ่านมา
TC ADVANCE INDUSTRY AND SUPPLY CO.,LTD.  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลยอดขาย ปรับปรุงบูธเสนอแผนการตลาดกับผู้บริหาร- ดูแลพนักงาน PC / ตรวจสอบการทำงาน- ประสานงานติดต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ออกแบบระบบ Salesforce ในการนำไปใช้สำหรับทีมขาย และสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน- ประย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น จัดทำข้อมูล/บันทึกข้อมูลทางบัญชี memo และประกาศต่าง ๆ เป็นต้น- จัดทําบันทึ...
2 วันที่ผ่านมา
Kase Shipping (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานด้านบุคคล- จัดทำรายงานและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน- จัดทำรายงานการรับสมัคร แ...
2 วันที่ผ่านมา
D-Net Solution .Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการ/จัดซื้อ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/Stock คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 28 ปี ระดับการศ...
5 วันที่ผ่านมา