จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Admin-Officer

1-20 จาก 8336 ผลการ

TAK PRODUCTS&SERVICES CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเข้าระบบ / ทำข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน--- มีบุคคลิกดี มีทักษะในการสื่...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิปปุโดะ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเอกสาร / รายงานต่างๆติดต่อ สาขา / หน่วยงานราชการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเงินสดย่อยControl stock และตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือทุกเดือนบันทึกและตรวจนับสินทรัพย์เก็บรวบรวม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ของขวัญ คลินิก เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ แจ้งเข้าและแจ้งออกประกันสังคม,สรรหาบุคคลากร ,นัดสัมภาษณ์งาน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 - 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีทีซี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการบุคคลรายชื่อพนักงานประกันสังคมประกันสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ร...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิกม่าแลงเจอรี่ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านเอกสาร และแปลภาษา จากภาษาฝรั่งเศลเป็นภาษาไทย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ร...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบุคคลสรรหาพนักงานจัดทำเงินเดือนจัดทำทะเบียนประวัติจัดทำคู่มือการทำงานจัดอบรมการทำงานดูแลความเรีย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซูชิ เซกิ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลกระบวนการสรรหาพนักงาน2. ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ3. จัดเก็บข้อมูลเว...
7 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน:1. ดูแลกระบวนการสรรหาคัดเลือกรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่2. ดูแลกระบวนการต...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของพนักงานดูแลสำนักงานและจัดการจองโรงแรมและการจองรถรวมทั้งพนักงานขับร...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานเอกสารเบื้องต้น- งานสรรหา- เช็คสต้็อกยูนิฟอร์ม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 22 ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท กู๊ดริช โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นพนักงานขายวอลล์เปเปอร์ พรม ผ้า และพื้นไม้ต่างๆ ต้องออกไปพบปะลูกค้าตามที่ต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สรรหาพนักงาน-จัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล-จัดเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน-ทำสภิติขา...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ในการประสานงานด้านการเคลมเงิน Fund ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำ...
2 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ทำความสะอาด-ทำ PM Admin -งานอาคารสถานที่-งานอุปกรณ์สำนักงาน-งานรักษาความสะอาด-งา... 
13 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานและจัดเก็บเงินสดย่อยสำนักงานตลอดจนรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบขององค์กร เพื...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานเอกสาร ISO-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเอ็มอาร์.เอเซีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ● งานจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ- ประสานงานกับทีมงานที่ต้องการสั่งซื้อ/สั่งจ้างของโครงการและฝ่ายจัดซื้อส...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศ ชาย/หญิง- อายุ 23-25 ปี- จบปริญญาตรี ทุกสาขา- มีประสบการณ์ทำงานด้าน Call Center/Customer Serv...
5 วันที่ผ่านมา