จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Admin-Officer

1-20 จาก 1984 ผลการ

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานภายนอกและภายในบริษัทฯ 2. ติดต่อประสานงานหาข้อมูลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายข...
2 วันที่ผ่านมา
Marriott International  -  กรุงเทพมหานคร
Description With more than 330 managed locations in more than 20 countries Courtyard by Marriott offers a refreshing...
4 วันที่ผ่านมา
Southeast Side Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน (ขาด ลา มาสาย) และบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน- คำนวณค่าจ้าง และรายไ...
3 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน:1. ดูแลกระบวนการสรรหาคัดเลือกรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่2. ดูแลกระบวนการต...
8 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเอกสารต่างๆจากพนักงาน- คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน- ประสานงานกับพนักงานในเรื่องต่างๆ- ประสาน...
2 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานและจัดเก็บเงินสดย่อยสำนักงานตลอดจนรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบขององค์กร...
28 วันที่ผ่านมา
Payall Group Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก - สรรหาพนักงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามคำร้องขอ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ในการประสานงานด้านการเคลมเงิน Fund ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษ...
14 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานรายชื่อลูกค้าตามที่กำหนดในสัญญาแต่ละบริษัทฯ2.ดูแลกิจกรรม Facebook ของบริษัทฯ3.ประส...
2 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Group กลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านค...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิกม่าแลงเจอรี่ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศ หญิง - อายุ 20-28 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาฝรั่งเศส...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สลอม อีเล็คทริค(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของแผนก , ประกันสังคม , ควมคุมดูแลพนักงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ , ปฎิบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ให้กับนัก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่างๆ - รับโทรศัพท์ - ดูเรื่องแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม - ประสานงานกั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Sport Thai Bavaria Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
- งานสรรหาบุคลากร คัดเลือก สัมภาษณ์ การจ้าง ประเมิน - เตรียมเอกสารในการยื่น Visa และ Work permit - บันทึกข้อมูลพนักง...
8 วันที่ผ่านมา
AdAsia Holdings  -  กรุงเทพมหานคร
 ...s to ensure government regulations are met-Support other office administration roles as assigned by the manager- Attenda... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เค ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบเรื่องขาด ลา มาสายของพนักงาน พร้อมสรุปรายวันส่งฝ่ายบริหาร 2. รวบรวมและตรวจสอบความถ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เพื่อจัดทำรายงานการสรุปยอเงินรายได้จากการขายสินค้า โดยแยกประเภทรายละเอียดแต่ละสกุลเงิน บัตรเครด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Big One Products Co Ltd - Silom Office  -  เมืองสมุทรสาคร
- รายละเอียด : Admin Officer - ดูแลงานเอกสารต่างๆ, ดูแลและบริการงานในออฟฟิศ เช่น ติดต่อกับเจ้าของตึก stationery และอื่... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -คิดและวางรูปแบบ Content ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ ที่จะใช้โพสในสื่อ Online ในช่องทางต่างๆของบริษัท...
2 วันที่ผ่านมา