จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Account-Sales-Manager

1-20 จาก 15457 ผลการ

Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและสร้างทีมขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • บริหารการวางแผนการขายสินค้าของทีมขาย และทำยอดขาย และทำกำไรให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้• วางแผน ดูแล แ...
1 วันที่ผ่านมา
Motif Technology Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Male/Female, Thai Nationality, age not over 32 years old.-Bachelor's Degree or higher in Computer ...
19 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Manage a pipeline of sales projects- Develops and coordinates with strategic customer- Generate b... 
4 วันที่ผ่านมา
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการขาย เสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในห้างที่รับผิดชอบ2. การสำรวจตลาด การวิเคราะห์ยอดขาย3. ดูแลยอดข...
12 วันที่ผ่านมา
VST ECS (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบนำเสนอขาย IT Solution- ติดต่อลูกค้ารายใหม่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน...
1 วันที่ผ่านมา
W.O.A. Advertising Co., Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภท สื่อโฆษณาประเภท ป้าย สื่อส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า- รัก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทริชพรีเชียสออแกไนซ์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนองานของบริษัท- ประสานงานภายในกับลูกค้าเพื่อปิดการขาย- บริหารจัดการงานขายเเล...
1 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ... Computer Science or IT fields 1-3 years\' experience in sales functions in particular I.T. Good command of English Goo... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำกระดาษทำการงบการเงินรวม รายไตรมาส- จัดทำงบกระแสเงินสดงบการเงินรวม รายไตรมาส- จัดทำข้อมูล Sup...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Monitor and analyze accounting data and produce financial reports or statements- Establish and en...
8 วันที่ผ่านมา
C.S.I. Intertrade Co.,Ltd  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานฝ่ายบัญชีบริหาร1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า โปรเจคงาน Event หรือการบริการที่ดูแลอยู่- สามารถทำงานให้บริการงานทางก...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน ในองศ์กรและนอกองค์กร- ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเสอนสินค้า- ดูแลลูกค้า- ดูแล prod...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Duties and Responsibilities:• Sell the IT Product by telephone to the customer.• Recommend the prod...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานขาย Retail, Modern Trade คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Daily Cash Flow Management, Bank Reco & Pa...  ...et statement of account from the suppli... 
21 วันที่ผ่านมา
Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage and process month ended clos...  ...d responsible for overall accounting ie. Account receivable, A... 
5 วันที่ผ่านมา
A&G International Cargo (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านบัญชี และด้านเอกสารของบัญชี- ทำการบัญชีในสายงานการขนส่งระหว่างระเทศ- ทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อ...
3 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Manage all accountants and handle all finance and accounting related activities including GL, AR, A... 
12 วันที่ผ่านมา