งาน โรงแรม ภูเก็ต

1-2 จาก 2 ผลการ

บริษัท ไฮเทรด จำกัด  -  ภูเก็ต
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าพบปะลูกค้าโรงแรมเพื่อขายผลิตภัณฑ์ผ้าขนหนูและผ้าปูเตียงสำหรับโรงแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  ภูเก็ต
 ...้เดียวได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ น้ำมัน เสื่อมรถ โรงแรม เบี้ยเลี้ยง โทรศัพท์ คอมมิสชั่น
4 วันที่ผ่านมา