Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน โยธา นครปฐม

1-20 จาก 42 ผลการ

บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
งานก่อสร้าง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมสไตลิช จำกัด  -  นครปฐม
ทำการถอดแบบก่อสร้างเพื่อเสนอราคา ทำแบบ CAD , Photoshop, 3D, ETC เพื่อเสนอลูกค้า สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คุณสมบ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด  -  นครปฐม
จัดทำ shop drawing และ as built drawing งานอาคาร 4 ชั้น คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ใช้ AutoCAD ได้ดี วิธ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา โบว์ชัว สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน- ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฟร์เอ็มอินเตอร์เทรด จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ คุมงาน สำรวจงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม
 ...ื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โยธา สถาปัตยกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้... 
1 วันที่ผ่านมา
บัณฑิตทาวน์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ Foreman / Engineer- ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและทันตามที่กำหนด- ดูแลให้ผลผลิตมี...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถขนส่งสินค้า ร่วมเดินทางไปกับพนกงานขาย ในเขตภูมิลำเนาหรือที่อยู่ และในจังหวัดใกล้เคียง ประจำศูน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถขนส่งสินค้า ร่วมเดินทางไปกับพนกงานขาย ในเขตภูมิลำเนาหรือที่อยู่ และในจังหวัดใกล้เคียง คุณสมบัต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถขนส่งสินค้า ร่วมเดินทางไปกับพนกงานขาย ในเขตภูมิลำเนาหรือที่อยู่ และในจังหวัดใกล้เคียง คุณสมบัต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมสไตลิช จำกัด  -  นครปฐม
1. วัดพื้นที่ อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ ดูแลการทำงานของช่าง ดูแลความเรียบร้อย แก้ปัญหา หน้าไซค์งานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด  -  นครปฐม
โฟร์แมนควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบระบบความถูกต้องของงานและแนะนำการทำงานให้ได...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yic Cperation Group  -  นครปฐม 12500 - 14500 บาท
ภาระงาน/หน้าที่ ❀ คุณ หนูดี (ฝ่ายบุคคล) ☎️ 098-525-0535 ❀ รายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ในแ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ยุ 20- ไม่เกิน 35 ปี ~2. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ~3. ซื่อสัตย์ มี... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท หิรัญ เอส เสวี จำกัด  -  นครปฐม
-รับผิดชอบงานก่อสร้างถัง -รับผิดชอบงานออกแบบคำนวณงาน -รับผิดชอบงานเขียนแบบ สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน กีฬ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด  -  นครปฐม
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ~2. มีปร...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
123