นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน ,ห้องอาหาร,ต้อนรับ , ช่าง

 ...ม Job Details - เรียนรู้งานในแผนกต่างๆของโรงแรมฯ เช่น แม่บ้าน ,ห้องอาหาร,ต้อนรับ และช่าง Welfare - เบี้ยเลี้ยง 6,00... 

At Mind Group of Hotels and Residences

เมืองพัทยา
27 วันที่ผ่านมา