Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน แนะนำสินค้า จังหวัดระยอง

1-2 จาก 2 ผลการ

บริษัท เวิอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

11500 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำสินค้า เปิด/ปิดการขาย กับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ประเภทร้านฮาร์ดแวร์หรือร้านวัสดุก่อสร้า... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวิอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

11500 - 20500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำสินค้า /เปิดลูกค้าใหม่และพัฒนา ยอดขายลูกค้าอู่รถบรรทุก ในเขตจังหวัดระยอง-จันทรบุรี-ตราด- จัดท... 
8 วันที่ผ่านมา