1 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัสดุสิ้นเปลือง (เสมียน)

รายละเอียดงาน หน้าที่หลัก 1) ควบคุมดูแลสต็อกวัสดุสิ้นเปลือง (รับเข้า เบิกใช้ สั่งซื้อ) 2) ควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ...

หจก.ฉัตรชัยตรังคอนกรีต

เมืองตรัง
2 วันที่ผ่านมา