จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เลขานุการ

1-20 จาก 2185 ผลการ

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมประสานงานการประชุม- ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร- ตอบ Mail ,จดหมาย พิมพ์เอกสาร ต่างๆ- ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มหานคร ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานของผู้บริหาร ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กร ติดต่อ สื่อสารกับคนต่างชาติที่ประเทศจีน คุณสม...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  -  หาดใหญ่
หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ วุฒิการศึกษา สำเนาบัตร...
12 วันที่ผ่านมา
แอคคาสกรุ๊ปจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 12000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -นัดหมายการเข้าพบกรรมการผู้จัดการ-บันทึกการประชุม-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมส ช้อยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป2. มีประสบการณ์การณ์ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี3. สามารถติดต่อประสานง...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ซี. เอ. จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นแทนผู้บริหาร- จัดตารางงานและตารางนัดหมายกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก- ติดต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฐิติภัทร 2016 คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามนายจ้างบันทึกการประชุมและเอกสารต่าง ๆ นัดหมายติดต่อประสานงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลประสานงานระหว่างผู้บริหารกับแผนกต่าง ๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปี ระดับการศึกษ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นัดประชุมภายใน-ภายนอกบริษัทฯ- ประสานงานของผู้บริหารภายในบริษัท- จดบันทึกคำสั่งการ ทำรายงาน จดวาระ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 14000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเลขา งานโต้ตอบเอกสารระหว่างประเทศ งานเลขาที่ประชุม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอ...
5 วันที่ผ่านมา
Armonioso Enterprise  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความรอบรู้ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท3. ไม่มุ่งหวังผลป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฐิติชัย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยจัดการเอกสารของผู้บริหาร2. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด-ทำการนัดหมายจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา-สรุปการตามงานตา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี 18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จดบันทึก กำหนดการ ของผู้บริหาร ติดต่อประสานงาน แทนผู้บริหารได้ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 18000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร รวบรวมและสรุปผลรายงาน- รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการดำเนินงานทา...
2 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์โรงงาน,สื่อสารภาษาอังกฤษได้,นัดหมายการประชุม,โต้ตอบ Email คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย2.ดูเเลสินค้าของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย3.ติดต่อประสานงานกับSuplierทั้งใ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี 18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลภายนอก- สรุปงาน คิดวิเคราะห์ ประม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รายงานการประชุม- ดูแลคิว-ตารางการบริหารงาน- ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส- สรุปรายงานของผู้บริหาร- วิเค...
2 วันที่ผ่านมา