จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เลขานุการ

1-20 จาก 2090 ผลการ

O2HOME  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีประสบการณ์ด้านงานสัญญา - นิติกรรม และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับการพิ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท มหานคร ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด(THANN Brand)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดงานเอกสารของผู้บริหาร/ตารางนัดหมายประชุม - รับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัท - ติด...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานของผู้บริหาร ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กร ติดต่อ สื่อสารกับคนต่างชาติที่ประเทศจีน คุณสม...
1 วันที่ผ่านมา
เจอาร์ เวลธ์ แอดไวซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานด้านเอกสาร-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็บโซลูท เทคโนวัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน การนัดหมายการประชุม- งานเอกสาร ภายในและภายนอกบริษัท- การประสานงานภายในบริษัท- ประ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดตารางเวลาและการนัดหมายประจำวัน2.ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก3.การวิเ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฐิติชัย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยจัดการเอกสารของผู้บริหาร2. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ซี. เอ. จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นแทนผู้บริหาร- จัดตารางงานและตารางนัดหมายกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก- ติดต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการทั่วไปในสำนักงานงานพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้า-เอกสารออกของสำนักงานรับโทรศัพท์ ดูลแคว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟลิกซ์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง,จัดทำรายงานการประชุม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...
1 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นเลขานุการของผู้ช่วยกรรมการบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Schedule ตารางการทำงาน ของกรรมการผู้จัดการ2. Screen รับ/ส่ง อ่าน/แปล E-mail สรุปใจความสำคั...
4 วันที่ผ่านมา
Playultimate co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถช่วยอ่าน เขียน และพิมพ์โต้ตอบ Email ได้- จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสาร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นันทนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเอกสารทั่วไป- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office และ Photo Shop เป็นอย่างดี- มีความรู้ทางด...
25 วันที่ผ่านมา
เนทค์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านเลขานุการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานเลขานุการการผู้บริหาร- วิเคราะห์ สรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร- ดูแลนัดหมาย ติดตามงา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นัดประชุมภายใน-ภายนอกบริษัทฯ- ประสานงานของผู้บริหารภายในบริษัท- จดบันทึกคำสั่งการ ทำรายงาน จดวาระ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนะมล กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน ตารางการประชุม คอยติดตามงานให้กับผู้บริหาร คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30...
5 วันที่ผ่านมา