ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เลขานุการ

1-20 จาก 1551 ผลการ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร รวบรวมและสรุปผลรายงาน- รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการดำเนินงานทา...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านเลขานุการ- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป- มีความละเอียด รอบคอบ ใจเย็น- ทำงานภายใต้ความกดดันได้-...
3 วันที่ผ่านมา

บอลลูนเวิร์ค  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร- ดิดตามรายละเอียดความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย- ติดต่อ-ประสาน...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและจัดการประสานงานผู้บริหาร2. ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร...
6 วันที่ผ่านมา

MM Logistics Co.,Ltd.  -  จังหวัดชลบุรี

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยงานผู้จัดการสาขาตามที่มอบหมาย2. รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร3. จัดเตรียม...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไซออนเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำงานเอกสารต่างๆ จัดตารางการนัดหมายต่างๆ- บันทึกการประชุม - เตรียมงานประสานงาน อบรม งานแสดงสิน...
11 วันที่ผ่านมา

Mas Choices Corporation Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป2. มีประสบการณ์การณ์ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี3. สามารถติดต่อประสานง...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
 ...ิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เลขานุการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการผู... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฐิติชัย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยจัดการเอกสารของผู้บริหาร2. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน )  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดตามงานและรายงานผลการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ2. รวบรวมรายงานประจำสัปดาห์ขอ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก2.ดูแลงานด้านยื่นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานเอกชนและราชการ 3.จัดทำรายง...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลภายนอก- สรุปงาน คิดวิเคราะห์ ประม...
2 วันที่ผ่านมา

เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด์)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก- ประสานงานเพื่อนัดหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภาย...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โมเดิร์นแอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานโต้ตอบจดหมาย, การจัดประชุม, การประสานงาน และการต้อนรับ, การจัดการงานเอกสาร, การอำนวยความสะดวก แล...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จดบันทึก กำหนดการ ของผู้บริหาร ติดต่อประสานงาน แทนผู้บริหารได้ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเวอร์สปริง อโกรเคม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานทุกฝ่ายในบริษัท -รวบรวมรายงานทุกฝ่าย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปี ระ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอ็มวายเค คัลเลอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเอกสารของผู้บริหารประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้บริหารประชุมกับลูกค้าบางครั้ง คุณสมบัติ เพศ : ชา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ซี. เอ. จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นแทนผู้บริหาร- จัดตารางงานและตารางนัดหมายกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก- ติดต...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นัดประชุมภายใน-ภายนอกบริษัทฯ- ประสานงานของผู้บริหารภายในบริษัท- จดบันทึกคำสั่งการ ทำรายงาน จดวาระ...
24 วันที่ผ่านมา