จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เลขานุการ

1-20 จาก 1753 ผลการ

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร รวบรวมและสรุปผลรายงาน- รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการดำเนินงานทา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -โต้ตอบจดหมายกับบุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กร-จัดลำดับ/กำหนดการนัดหมายและแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาในเรื่...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลภายนอก- สรุปงาน คิดวิเคราะห์ ประม...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จดบันทึก กำหนดการ ของผู้บริหาร ติดต่อประสานงาน แทนผู้บริหารได้ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด-ทำการนัดหมายจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา-สรุปการตามงานตา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและจัดการประสานงานผู้บริหาร2. ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมส ช้อยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป2. มีประสบการณ์การณ์ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี3. สามารถติดต่อประสานง...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท การ์กัวร์ แล๊บ จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับคำสั่งจากผู้บริหาร- ทำงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท 3บี โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านเลขานุการและการบริหาร- รับโทรศัพท์โทรศัพท์และรับส่งจดหมายอีเมล- จดรายงานการประชุม...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทมส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยในการติดต่อประสารงานด้านต่าง ๆ ตามที่มอบหมายให้ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ**...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - General secretarial tasks - Assisting personal issues of board of directors- Coordinate both inte...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลงานของผู้บริหารทั้งหมด ทั้งเรื่องเอกสาร,ติดต่อประสานงานทั้งในและต่างประเทศ,สืบค้นข้อมู...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร

13500 - 15500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับและกระจายข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจาก Email ,Fax,จดหมาย ให้กับแผนกต่างๆ จัดระเบียบแฟ้มเอกสาร จั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก2.ดูแลงานด้านยื่นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานเอกชนและราชการ 3.จัดทำรายง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท คิดดี มุ่งทำดี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ คอยจัดการงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ให้บบรรลุเป้าหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)(POC )  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดตารางนัดหมาย จัดรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร2. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร นอกองค์กร3. ดูแลงานด...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปีกานติ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เลขาผู้บริหาร/ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 - 99 ปี ระดับการศึก...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ2) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงาน...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวลที้ ไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ (1) ประสานงานของผู้บริหารตามที่รับมอบหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ(2) บริหารตารางการนัดหมายให้แก่ผู...
3 วันที่ผ่านมา

TSG intergard  -  กรุงเทพมหานคร

18500 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับเรื่อง , ประสานงาน ตามงานที่ประธานสั่งและงานอื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปี ระ...
7 วันที่ผ่านมา