จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เลขานุการ

1-20 จาก 339 ผลการ

บริษัท เอส.ดี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
งานเลขานุการ-งานด้านเอกสาร-ติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กร เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี
1. มีภาวะความเป็นผู้นำ 2. อดทน,ขยัน, มีความซื่อตรง 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5. สาม...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  -  หาดใหญ่
หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ วุฒิการศึกษา สำเนาบัตร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เอส เจนเนอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 18000 บาท
-ตรวจสอบงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด -ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพย์ -ดูและรับผิดชอบจัดแฟ้มเอกสาร - -เพศ หญิง -อายุ 25 ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิลล่า เมดิก้า (ภูเก็ต) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ติดต่อประสานงาน 2. ปฎิบัติตามคำสั่งตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 1.เพศชาย อายุ 22-30 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 3.ส...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ารศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในงานเลขานุกา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
มีไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ จดบันทึก จับใจความสำคัญ และพิมพ์รายงานได้คล่องตัว...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท สรรพกิจ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงานเป็นการตรวจสอบงานเป็นประจำ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา เตือนก...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง: เลขานุการ 1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวส. และ ป.ตรี ด้านเลขานุการ หรือสาขาใดก็ได้ *ยิน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
THAI MED - TECH CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
1. เพศหญิง 2. อายุ 20 - 35 ปี 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการ...
29 วันที่ผ่านมา
บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
-จัดทำเอกสาร บันทึกการประชุม -จัดทำรายงานการประชุม -จัดการเรื่องการเดินทาง ที่พัก ของผู้บริหาร และประสานงานในเรื่องเกี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Buakhao Trading.co.,ltd  -  จังหวัดชลบุรี
1. เพศชาย หรือ หญิงก้ได้ อายุ 20-35 ปี 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักงานบริการ 3. เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 4. สาม...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการทั่วไปในสำนักงานงานพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้า-เอกสารออกของสำนักงานรับโทรศัพท์ ดูลแคว...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
บุคคลิกดี ใจเย็น ประสานงานได้ดี สามารถทำรายงานการประชุมได้ จัดทำค่าใช่จ่ายของกรรมการ สวัสดิการ : • ปรับเงิน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,ดูแลเรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-16....
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออโต้มาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ ต่างประเทศ -สร้างและมีความสัมพันธ์กับบุคคลหลากหลาย -ช่วยแก้ไขปัญญหาต่างๆโดยปร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-จัดตารางนัดหมายการประชุม -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร -ดูแลและจัดการงานเอกสารภาพรวมข...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นัดหมายและเตรียมการประชุม ตลอดจนบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม- ดูแลตารางนัดหมายของกรรมการผู้จัดกา...
17 วันที่ผ่านมา
P.M.K. Group [ กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ ]  -  จังหวัดนนทบุรี
จัดทำเอกสาร Import-Export ประสานงานภายใน และต่างประเทศ ติดตามงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย สวัสดิการ : เบี้ยข...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
จ่ายค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์,ติดต่อทำธุรกรรมทางธนาคาร,ส่งไปรษณีย์ เป็นต้น สวัสดิการ : เสื้อฟอร์ม/ประกันสังคม...
3 วันที่ผ่านมา