จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เลขานุการ

1-20 จาก 1773 ผลการ

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  ลำลูกกา

1. ติดตามผู้บริหาร ใน-นอกประเทศ 2. ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร 3. ประสานนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารการประชุม ภายนอก ภายใน 4...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมประสานงานการประชุม- ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร- ตอบ Mail ,จดหมาย พิมพ์เอกสาร ต่างๆ- ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบข้อมูลรับ-ส่ง E-mail ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยฯทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ- จัดทำจดหมาย เอกสารอื่นๆ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี เอส เจนเนอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
-ตรวจสอบงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด -ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพย์ -ดูและรับผิดชอบจัดแฟ้มเอกสาร - -เพศ หญิง -อายุ 25 ...
22 วันที่ผ่านมา

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบดูแลและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และติดตามงานจากผู้บริหาร เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ระดับการศึกษา : ปร...
14 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เอกสารงานเข้า- ออก ติดต่อประสานงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด  -  จังหวัดพิษณุโลก

1. เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ) 3. มีประสบการณ์การทำ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด  -  คลองหลวง

15000 - 25000 บาท
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 1.เพศหญิง อายุไม่...
12 วันที่ผ่านมา

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • เลขานุการของผู้อำนวยการ• งานธุรการ และบุคคล• งานบริหารทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฐิติชัย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยจัดการเอกสารของผู้บริหาร2. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - General secretarial tasks - Assisting personal issues of board of directors- Coordinate both inte...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด-ทำการนัดหมายจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา-สรุปการตามงานตา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลภายนอก- สรุปงาน คิดวิเคราะห์ ประม...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เลขานุการ2.ทำงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน ดูแลเรื่องตารางเวลาต่าง ๆ3.มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)(POC )  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดตารางนัดหมาย จัดรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร2. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร นอกองค์กร3. ดูแลงานด...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก2.ดูแลงานด้านยื่นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานเอกชนและราชการ 3.จัดทำรายง...
17 วันที่ผ่านมา

บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
-จัดทำเอกสาร บันทึกการประชุม -จัดทำรายงานการประชุม -จัดการเรื่องการเดินทาง ที่พัก ของผู้บริหาร และประสานงานในเรื่องเกี...
21 วันที่ผ่านมา

บอลลูนเวิร์ค  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร- ดิดตามรายละเอียดความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย- ติดต่อ-ประสาน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ2) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงาน...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและจัดการประสานงานผู้บริหาร2. ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร...
9 วันที่ผ่านมา