จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เลขานุการ

1-20 จาก 167 ผลการ

บริษัท สตาร์เวลล์ซัมมิท (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานและนัดหมายงานต่างๆ -จัดเก็บและรักษาข้อมูลงระบบงานเอกสาร -ต้อนรับแขกของบริษัท/ผู้บั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฎิบัติและรับผิดชอบการดำเนินงานด้านเลขานุการ- จัดตารางนัดหมายการประชุมและประสานงานกับบุคคลภายในแล...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปร วี เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ติดตามนาย แปลภาษา (ภาษาจีน) สามารถพูดภาษาจีนได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.แดนทอง อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศ หญิง - วุฒิปริญญาตรี สาขาเลขานุการ/หรือเทียบเท่า- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ P/C (Microsoft office)...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตารางนัดหมายงานประชุมและเตรียมเอกสารการประชุม ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลเรื่องเอกสารการประชุม-รายรับ-รายจ่าย ส่วนตัวกรรมการ-ประสานงานในหน่วยงานและภายนอก-จัดเก็บเอกสาร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเลขานุการทั่วไป คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ ตาม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีริณ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศ หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขามีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์รักงานบริการ คุณ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการจัดเตรียมประชุม จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวกับการประชุมของผู้บังคับบัญชา- บันทึกราย...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบเอกสาร เตรียมข้อมูลเสนอผู้จัดการ-จัดเรียงข้อมูลด้านเอกสาร เช่น จัดทำรายงานการประชุม -รับผิด...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและจัดการตารางงานกรรมการผู้จัดการ2. ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก...
6 วันที่ผ่านมา
Holley Group Electric (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เลขานุการ สามารถใช้ภาษาจีนกลางได้ดี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา... 
6 วันที่ผ่านมา
Advocado Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ต้องการคนที่บุคลิคดี มั่นใจในตัวเอง ทักษะในการสื่อสารดี- ทำการนัดร้านค้าให้ทีมขาย- Support ทีมเซล-...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวลที้ ไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ (1) ประสานงานของผู้บริหารตามที่รับมอบหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ(2) บริหารตารางการนัดหมายให้แก่ผู...
2 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเลขานุการ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เลขานุการกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญ...
3 วันที่ผ่านมา
POWER POINT MANAGEMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ภาษา : สามารถใช้ภาษาจีนได้ดีทั้งพูดและเขียน - หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมประสานงานการประชุม - ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร - ตอบ Mail ,จดหมาย พิมพ์เอก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชบาบางกอก จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกการประชุม- บันทึกตารางของกรรมการ- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...
8 วันที่ผ่านมา