Search Results: 26 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ตรวจสอบควบคุมการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของยาและเวชภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อ ให้การผลิตได้ตามแผ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...

บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - ผู้ช่วยเภสัชกรในร้านขายยา - บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน ขายสินค้าเวชภัณฑ์ อา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ปทุมธานี
18 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • เสนอขายห้องพัก รับจอง ทำสัญญาเช่าพัก รวมทั้งงานจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง • ดูแล ให้บริการ และแก้ไขป...

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดเรียงสินค้า เติมสต็อคสินค้า - บริการและอำนวยความสะดวกลูกค้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต - ดูแลความเรี...

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ฝึกพูด -ฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ -ฝึกสมาธิ -กิจกรรมบำบัด -ให้คำปรึกษาผู้ปกครอง คุณสมบัติผู้สมั...

บริษัท อีเอ็มพีดรีม จำกัด

ลำลูกกา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป # วุฒ...

บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - ออกแบบงานกราฟฟิค จัดทำ Content งานสื่อออนไลน์ทุกประเภท - ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อ Fast Clip/Cli...

บริษัท เอส วาย กลาสเซร่า จำกัด

ปากเกร็ด
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดรายการช่วยขาย เดินบิล, จัดเรียงและรับลูกค้า ตัวสินค้า เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, แอร์, ไมโครเวฟ, เตา...

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน : #หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้ บริการ ลูกค้า, รับออเดอร์ , แคชเชียร์ 2.จัดทำออเดอร์...

บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด

ปทุมธานี
13 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ การคำนวณ และการถ่ายโอนข้อมูลรายงานผลในการวิเคราะห์ต่างๆ และประเมินผลการว...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด GMP PIC/S,GMP เครื่องมื...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การวางแผน,กำกับดูแลการปฏิบัติงานในส่วนควบคุมคุณภาพ 2.การจัดสรรงบประมาณประจำปี และจัดทำเอกสารของส...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา

8000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับชำระค่าสินค้าด้วยความรวดเร็วถูกต้องและ ครบถ้วน - ตรวจนับเงินค่าขายกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื...

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกเอกสารของฝ่ายที่สังกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 20 ...

บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Prepare required engineering document. - New model development & production control - Make sched...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
9 วันที่ผ่านมา
CURIOOkids is an Entrepreneur, Design, Technology and English training provider for young learners. We educate the new g...

CuriooKids Co., ltd (Central Westgate)

เมืองนนทบุรี
18 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานในภายร้าน ที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานให้ได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด -บริการลูกค้า ส...

BTM (Thailand)

ปทุมธานี
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำหนังสือและให้บริการต่าง ๆ กับลูกค้า - จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่ต่าง ๆ - งานรับหนังสือ และต...

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา